сряда, 24 май 2017 г.

Угояват Пеевски с още 160 млн.

Над 160 млн лева кредити е отпуснала Българска банка за развитие на фирми, свързвани с депутата от ДПС Делян Пеевски. Служители от финансовата институция съобщили за Фрог нюз, че Пеевски е най-глезеният клиент, на който банката щедро отпуска милиони.

Нито един друг български гражданин или фирми не са удостоявани с подобни суми.

Булгартабак е получила от ББР един път 5,1 млн евро. Гаранцията на този кредит е 7,8 млн евро.

Булгартабак – Благоевград е ощастливена с 9,1 млн евро, с гаранция 7,8 млн евро.

37,4 млн евро е получила „Водстрой 98”. „Интръст” ЕООД пък е кредитирана с 2,2 млн лева.

„АВ” – хасковска фирма, свързвана с Пеевски е получила близо 17 млн лева. 

„Ултрастрой” – 2,2 млн лева.
 Други фирми, от кръга на Пеевски също са се облажили от избирателно дашната банка.
Като се тегли чертата, излиза, че ББР е помогнала на бизнеса на депутата от ДПС с над 160 млн. Нечувана щедрост, недостъпна за малкия и среден бизнес, които уж трябва да подпомага ББР.

Припомняме на управляващите и специално на министъра на икономиката Емил Караниколов, личен другар на Пеевски и принципал на БРР:

„Чл. 8 (1) Кредитната дейност на БАНКАТА е ориентирана към:
Предекспортно и експортно кредитиране на малки и средни предприятия; кредитиране чрез банки-посредници или пряко на други водиве дейности и малки и средни предприятия; рефинансиране банки, кредитиращи малки и средни предприятия, финансиране на инвестиции извън страната на малки и средни предприятия. 
БАНКАТА предоставя и други видове кредити по ред, определен от Управителния съвет.“
Отговаря ли „Водстрой 98” АД, например, на критериите за малко или средно предприятие?
Критериите за това са посочени в Закона за малките и средните предприятия.
„Чл. 3. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 64 от 2004 г., изм., бр. 59 от 2006 г.)
(1) Категорията малки и средни предприятия включва предприятията, които имат:
1. средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и
2. годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.
В последния одитиран отчет на  Водстрой 98 АД за 2013 г. (преди отпуснатото финансиране от „Българска банка за развитие” АД) официалните показатели са следните: 
1.       Брой осигурени лица в дружеството през 2013 г. – 446 бр.; (повече е от 250)
2.       Годишен оборот – 98 223 000 лева; (повече е от 97 500 000 лв.)
3.       Стойност на активите – 135 199 000 лева; (много повече от 84 000 000 лв.)
Данните ясно показват специално отношение на шефовете на ББР: Иван Христов изпълнителен директор, председателя на УС и главен изпълнителен директор Димо Спасов, зам.-председателя на УС и изпълнителен директор Билян Балев и Иван Христов, член на УС и изпълнителен директор към Делян Пеевски и свързаните с него дружества.

Няма коментари:

Публикуване на коментар