събота, 5 август 2017 г.

Отпадат таксите за 21 вида услуги

Министерство на икономиката работи върху механизъм, с който да се отпускат ваучери за листването на фирми на фондовата борса. Отделно бизнесът ще получава и ваучери за купуване на машини, придобиване на сертификати и вписване на патенти по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност".

За подготовка  на първоначално публично предлагане на акции фирмите ще получават до 100 000 лв. ваучер. Как точно ще се финансира оценката на капитализацията, за подготовка на документите и за инвестиционни посредници на желаещите ще се уточнява с фондовата борса в следващите дни. За машини, сертификати и патенти по ОПИК се допускат до 30 000 лв. ваучери. Министърът обеща кандидатстването за това финансиране да емаксимално облекчено.

"Предвижда се скоро Българската банка за развитие да разработи схеми и за подкрепата на стартиращ бизнес", каза още Караниколов.
Той наскоро пое банката.

Караниколов съобщи още, че министерството проучва терени в Стара Загора, Кърджали и Ловеч за изграждането на още три индустриални зони, които ще помогнат за преодоляване на регионалните дисбаланси.

"В бъдещите индустриални зони първо ще се изгражда инфраструктура, а след това ще се продават терени и право на строеж, както и ще се предвиждат нови насърчителни мерки за инвеститорите в тях", обясни министърът.
По отношение на намаляването на административната тежест министерството е направило подробен анализ на общо 187 услуги, които предоставя. 113 от тях ще бъдат променени.

"67 такси са предложени за намаляване, а за 21 услуги таксата напълно ще отпадне. 15 услуги и режими са предложени за намаляване на изискуемите документи, а 8 напълно ще отпаднат, което ще спести време и разходи за гражданите и фирмите“, посочи той.


Няма коментари:

Публикуване на коментар