петък, 1 декември 2017 г.

Визите за Канада падат днес в 16 часа

Визите за Канада падат днес в 16 часа за българи и румънци. Пътуването ще става само с електронно разрешение, ако е със самолет.

Българите и румънците нямат да имат нужда от допълнителни документи, когато влизат в Канада по суша или по вода.

При полети, които изискват трансфер на канадско летище обаче, българите и румънците също ще имат нужда от електронно разрешение(eTA).

Хората, които вече имат eTA, няма нужда да кандидатстват отново.


eТA е валидно за срок до пет години и позволява на пътуващите да летят или да преминават транзитно през Канада колкото често желаят, за краткосрочен престой (обикновено за непрекъснат период до 6 месеца) да учат, за посещение или за бизнес. В повечето случаи, eTA се издава в рамките на минути от подаването на молбата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар