сряда, 30 май 2018 г.

Само питам!

ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество:


Чл. 62. Лице, заемащо висша публична длъжност, няма право да дава съгласие или да използва служебното си положение за търговска реклама.

Какво правим сега? Това ще го прилагаме ли? Само питам

Няма коментари:

Публикуване на коментар