събота, 28 юли 2018 г.

Разследване на "Таралеж": Велосипедисти хвърчат по пешеходни зони и тротоари във Варна, въпреки забраната! Общината и МВР са направили 0 проверки и са глобили 0 нарушители


Снимка: "Таралеж"
Стотици велосипедисти хвърчат всеки ден по пешеходни алеи и тротоари във Варна, като застрашават живота на пешеходците. Само тази година са десетки случаите на блъснати пешеходци от колоездачи на тротоари и пешеходни зони. 

Щастливите пешеходци са се отървали с няколко счупвания, а велосипедистите най-често бягат от местопроизшествието. 

Наистина все повече ескалира наглостта на велосипедистите, които си мислят, че имат право да карат по тротоари и пешеходни алеи. 

Това е така, защото Община Варна не упражнява никакъв контрол по спазване на Общинската наредба за организация на движението.

Разследване на „Таралеж“ показа, че Община Варна не само не упражнява контрол по собствената си наредба, но и не знае, че трябва да упражнява такъв.

Ето как стоят нещата:


На 31.1.2018 година Общински съвет Варна приема наредба за организация на движението на територията на община Варна.

В наредбата пише:... II.4. ДВИЖЕНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДИСТИ
 
чл. 20. /1/ Велосипедисти могат да се движат по уличните платна, а по тротоари и в пешеходни зони - само при наличие на велосипедни алеи или ленти, означени по съответния начин.

/2/ Велосипедистите следва да спазват изискванията на Закона за движение по пътищата.

Ясно е написано, че велосипедисти не могат да се движат по пешеходни зони и тротоари извън велосипедни алеи или ленти.

А кой осъществява контрол за това?


В същата наредба е казано:

VII. КОНТРОЛ И САНКЦИИ
VII.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
чл. 38. Контролът по изпълнение на тази наредба се осъществява от:
1. кмета на община Варна и/или определени с негова писмена заповед длъжностни лица;
2. лица, определени и упълномощени с решение на Общински съвет - Варна.
3. Директора на ОДМВР - Варна и/или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.

Въпреки, че Общинския съвет ясно е задължил кмета на града да осъществява контрол 

От Общината не само, че не контролират, но и не знаят, че трябва да контролират


Отговорът на ОД на МВР Варна
На въпрос по Закона за достъп до обществена информация колко проверки е извършила и колко акта е съставила Община Варна отговаря, че компетентен орган е МВР да извършва проверки и препраща въпроса на там.

Ако общинарите бяха си прочели собствената наредба, щяха да разберат, че не МВР, а те трябва да контролират.

ОТ ОД на МВР Варна отговарят на въпроса за проверките и актовете, че за запитания период от 31.1 2018 г. до 26.6. 2018 г. не са констатирали нарушения по чл.20 от наредбата за велосипедисти движещи се по пешеходни зони и тротоари. И не са съставили никакви актове. В отговора си те напомнят, че кмета е компетентен да издава наказателни постановления съгласно чл.41 от Наредбата.

Половин година след приемане на Наредбата, която забранява велосипеди да се движат извън велоалеите Общината не е разбрала, че трябва да контролира и глобява нарушителите. 

Наистина „невероятна компетентност“  цари в Община Варна, а пешеходците продължават да бъдат газени по тротоари.


Няма коментари:

Публикуване на коментар