събота, 17 август 2013 г.

ДАНСwithme 65

Протестът! Ден 65-ти!

И тази вечер се събраха недоволни граждани за антиправителствения протест срещу правителството на
Орешарски.

Антипропаганда!

Българи с открити чела:)

Вестник "Дума" стана за смях!

Много смях предизвиква коментар във вестник „Дума“ относно протеста и контрапротеста:
Автор е Юлия Кулинска.
Коментарът, според който от страна на контрапротеста са “българи с открити чела, без агресия и омраза”, а отсреща са “крясъци и скудоумие”. Препечатвам го заради непреходната му стойност:

"Къде отиваш, г-н протестиращ? Надявам се, че най-после си поел към дома си. С надеждата, че вече ще прекарваш вечерите си там. Ако наистина си умен, красив и интелигентен. Защото след вчерашния невзрачен протест пред парламента би трябвало най-после да си разбрал, че справедливата кауза е по-печеливша от платената. Показа ти го, г-н недоволен, контрапротестът, на който ти не очакваше да дойдат толкова много хора. Млади и стари с открити чела, без агресия и омраза. Това бяха българи, на които им писна от крясъците и скудоумието ти. За разлика от теб те призовават към единство на нацията, искат да имат работа и залък за децата си. За разлика от теб, който плажуваш или ваканцуваш на жълтите павета, болшинството от тези хора са на полето и изкарват хляба на България.
В битка със скудоумието:)
Неслучайно те питат г-н президента защо мрази бедните и го призовават да не ни разделя. Ти май забрави, г-н протестиращ, че през последните години мечтите ни като че ли станаха за еднократна употреба. Започнахме да живеем минута за минута, да избутваме живота си до хладилника, до МОЛ-а, до мястото за плащане на сметки, до магазините втора употреба. И да мълчим, втренчени в призраците на бъдещето. А там мечти няма… Сега промяната във властта ни дава шанс да съживим и да оцветим мечтите си. И нашите, и твоите, г-н протестиращ. Трябва само малко търпение, шанс и толерантност. Съгласна съм с много от твоите тези, г-н протестиращ, но изоставиш на улицата жлъчта, обидите и крясъците, ще се почувстваш много по-добре!
Quo vadis? Вкъщи, нали?"

Анализи!

12-те мита на капитализма

Капитализмът в неолибералния си вариант е изчерпан: финансовите акули не искат да губят от печалбите си, а  основната тежест на дълговете се прехвърля на пенсионерите и бедните. В Стария свят броди призракът на “Европейската пролет” и противниците на капитализма обясняват  на хората как се унищожава живота им.
Статия на португалски икономист Guilherme Alves Coelho.
Добре известният израз, че всеки народ има такова правителство, което заслужава – не е толкова верен. Хората могат да бъдат измамени и главите им размътени с агресивна пропаганда, формираща модели на мислене, а след това лесно да бъдат манипулирани. Лъжите и манипулациите  днес са във вида на оръжия за масово унищожение и потискане на хората и са толкова ефективни, колкото и традиционните методи за водене на война. В много случаи, те се допълват взаимно. И двата метода се използват за постигане на победа на изборите и унищожаване на непокорните държави.

Има много начини за обработка на общественото мнение, в които идеологията на капитализма е била приземена и сведена до митове. Това е комплекс от фалшиви истини, които повтаряни милиони пъти в продължение на много поколения са се превърнали в неоспорима истина. Те са предназначени да представят капитализма като надежден  и заслужаващ подкрепата и доверието на масите. Тези митове се разпространяват и пропагандират с медийни инструменти, образователни институции, семейни традиции, от представители на църкви и др.

Ето и най-разпространените митове:


Мит 1. При капитализма всеки може да стане богат,  ако работи много и добре.

Капиталистическата система автоматично ще обезпечи на човека богатство, ако той работи добре. У работника несъзнателно се формира илюзорна надежда, но ако тя не се реализира,  след това той трябва да обвинява само себе си. В действителност, в условията на капитализма, вероятността за успех, без значение колко много може да сте работили, е като лотария. Състоянията, с редки изключения, не се създават с усилена работа, а са в резултат на измами и липса на разкаяние у онези, които имат  по-голямо влияние и власт. Мит е, че успехът е резултат от усилена работа, която, заедно с малко късмет и добра доза вяра,  зависи само от способността за предприемачество и конкурентоспособност на всеки. Този мит  образува около себе  си система, на която се опира. За това работи и религията, особено протестантската.

Мит 2. Капитализмът създава богатство и просперитет за всички

Натрупаното богатство в ръцете на малцинството, рано или късно ще се преразпредели  между
всички. Целта е да се даде възможност на работодателя да натрупа състояние, без да му се задават въпроси как го е направил. При това се поддържа надеждата, че рано или късно работниците ще бъдат възнаградени за своята работа и отдаденост. В действителност още Маркс прави извода, че крайната цел на капитализма не е разпределението на богатството, а  неговото натрупване и концентрация. Разширяващата се пропаст между богатите и бедните в последните десетилетия, особено след установяването на върховенството на неолиберализма, доказа точно обратното. Този мит е един от най-разпространените по време на фазата на “социалните грижи” в следвоенния период, и е работил върху основната задача – унищожаването на социалистическите страни.

Мит 3. Всички сме в една лодка

В капиталистическото общество няма класи, така че отговорността за провалите и кризите също пада върху  всички, и следователно всички трябва да плащат. Целта е да се създаде комплекс за вина у работниците, което позволява на капиталистите да  увеличават  приходите си, а  разходите да прехвърлят на народа. В действителност, отговорността е изцяло на елита, състоящ се от милиардери, който подкрепя властите и се винаги се радва на големи  привилегии в данъчното облагане, търгове, финансови спекулации, офшорни зони, шуро-баджанащина и т.н. Този мит се налага от елитите за да избегнат отговорността за тежкото положение на народа и да се вмени на него задължението да плати за грешките.

Мит 4. Капитализмът – това е свобода

Истинската свобода може да се постигне в условията на капитализма, с помощта на така
наречената “пазарна саморегулация.” Целта е да се направи нещо като религия от капитализма, където е всичко се приема само на доверие, и да се лишат хората от правото на участие при вземането на макроикономически решения. Наистина, неограничена свобода при вземането на решения – това е пълна свобода, но тя е дадена само на един тесен кръг от силните в света, а не на хората, дори и не и на структурите на властта. По време на срещите на върха, на форуми, в тесен кръг зад затворени врати, ръководителите на големите компании, банки и мултинационални корпорации  вземат важни финансови и икономически решения в  стратегически и средносрочен план. Пазарът   по този начин не се саморегулира, той е манипулиран. Този мит е бил използван за оправдаване, например, намесата във вътрешните работи на не-капиталистическите страни, като се основава на твърдението, че те нямат свобода, а  има правила.

Мит 5. Капитализмът – това е демокрация

Само при капитализма има демокрация. Този мит, който плавно следва от предишния, е създаден, за да се предотврати обсъждането на други модели на социална организация. Твърди се, че всички те  са диктатури. Става дума за присвояването на  капитализма на такива понятия като свобода и демокрация, като по този начин се изкривява  тяхното значение. В действителност, обществото е разделено на класи, а богатите, които са свръхмалцинство, доминират над всички останали. Тази  капиталистическа “демокрация” не е нищо друго, освен прикрита диктатура, а “демократичните  реформи” са обратния процес за постигане на напредък. Подобно на предишния, този мит също така служи като извинение да се критикуват и атакуват не-капиталистическите страни.

Мит 6. Избори – синоним на демокрацията

Изборите са синоним на демокрацията, която, всъщност, така  се ограничава. Целта е да се клеветят и демонизират и за да се предотвратява  обсъждането на други политически и избирателни системи, в които лидерите  се определят от различни от буржоазните,  избори, например, в зависимост от възрастта, опита, популярността на кандидатите. В действителност, тази  капиталистическа система манипулира и подкупва , гласът е условен термин, а изборите – само формален акт. Този прост факт, че винаги изборите  печели представител на буржоазното малцинство,  демонстрира тяхната непредставителност. Митът, че там, където има  буржоазни избори, има  демокрация, е един от най-вкоренените , приемани за даденост, дори в някои леви партии и сили.

Мит 7. Редуването на власт на партиите е наличие на  алтернатива

Буржоазните партии, които периодично се заместват във властта  имат алтернативни
платформи. Целта е да се увековечи  капиталистическата система в рамките на управляващата класа, да се захранва мита, че демокрацията се свежда до избори. В действителност е очевидно, че системата на двупартийно или многопартийно парламентарно  устройство – това е еднопартийна система. Това са две или повече фракции в една политическа сила, те се сменят  една след другa, симулирайки партии с алтернативна политика. Хората винаги ще изберат  агент на системата, защото са убедени, че това не е така. Митът, че буржоазните партии имат различни платформи и дори са опозиционни, е един от най-най-важните, той постоянно се обсъжда, за да може капиталистическата система да работи


Мит 8. Избраният политик представлява гражданите и следователно може да вземе решение  вместо тях

Политикът  след изборите вече е с правомощия, дадени му хората, и управлява както си иска. Целта на този мит е да се захранват хората с празни обещания и да се скрият реалните мерки, които ще бъдат приложени на практика. Всъщност избраният не изпълнява това, което е обещал, или, още по-лошо, започва да прилага недекларирани мерки, често  противоречащи на декларираните и дори неКонституционни. Често такива политици, избрани с активно малцинство, в средата на мандата си достигат минимална  популярност. В тези случаи загубата на представителност не води до промяна на политиката по конституционен път, напротив, води до дегенерация на капиталистическата демокрация в реална или прикрита диктатура. Системната практика за фалшифициране на демокрацията при капитализма, е една от причините за нарастването на броя на тези, които не гласуват.

Мит 9. Няма алтернатива на капитализма

Капитализмът не е съвършен, но това е единствената възможност за икономическа и политическа система, и следователно най-подходящата. Целта е да се избегне изучaването и публичност на всички други системи и методи, включително силовите, за отстраняване на конкуренцията. Всъщност, има и други политически и икономически системи, както и най-известната – научния социализъм. Дори в рамките на капитализма, има варианти на южноамерикански “демократичен социализъм” или европейски “социалистически капитализъм.” Този мит е предназначена да плаши хората, за  да се предотврати обсъждането на алтернативи на капитализма и да се гарантира единодушие.

Мит 10. Икономията генерира богатство

Икономическата криза се дължи на излишък от твърде много облаги за работещите. Ако те се 
отстранят, това ще спести разходи на  държавата и страната ще стане богата. Целта – да се прехвърлят на   публичния сектор, в това число и на  пенсионерите, отговорностите за изплащането на дълговете на капиталистите. Да се заставят хората да приемат бедността с аргумента, че това е само временно. Той е предназначен също така да улесни  и приватизацията на публичния сектор. Хората се  убеждават, че се икономисва за “спасение”, без да се споменава, че това се постига с  приватизацията на най-печелившите сектори, чиито бъдещи приходи ще бъдат загубени. Тази политика води до намаляване на държавните приходи и до намаляване на обезщетения, пенсии и облекчения.

Мит 11. Колкото по-малко държава, толкова по-добре

Частният сектор управлява по-добре от обществения. Целта е  да “подслади хапчето” за икономии, за да се улесни приватизацията на активи и услуги. Това допълва предходния мит. В действителност, като правило, ситуацията  след приватизацията винаги е по-лоша за работниците заради повишения натиск върху данъкоплатеца, а  обезщетения и пенсии се намаляват. От капиталистическа гледна точка  управлението на публичния сектор е просто възможност за бизнес.Капитализмът няма нищо общо със социалната справедливост. Този мит е един от най-”идеологическите” митовете на нео-либералния капитализъм. Страната трябва да се управлява от частния бизнес, а правителството само да го подкрепя.

Мит 12. Настоящата криза на капитализма е  краткосрочна и ще бъде решена за доброто на хората

Настоящата финансова и икономическа криза е нормална циклична криза на капитализма, а не
на системата, и няма да доведе до нейния крах. Целта, на първо място, е финансовият капитал, който се е превърнал в лихвар – да продължава да плячкосва държавата и използва хора. Това е и средство да остане на власт. Само че в действителност, и според Маркс, това което се случва днес, е системна криза на капиталистическата система, което означава растеж  на противоречията между общественото производство и частното присвояване на печалбата, и е неразрешима. Някои капиталистически теоретици, включително “социалисти” и  социалдемократи твърдят, че капитализмът ще бъде в състояние да оцелее, ако се промени.

Те твърдят, че кризата се дължи на грешки на политици, алчни банкери и спекуланти, или на липса на идеи у лидерите и механизми за разрешаване на конфликти. Само че това, което виждаме днес – е постоянно влошаване на стандарта на живот на хората, без никаква надежда за подобрение. Капитализмът умира, но това ще бъде бавен процес с големи лишения за хората. Нашата задача е да допринесем за неговото отстраняване.

Разкрития!

Американски учени признаха! България е земята на най-древната цивилизация

Американската наука призна, че най-древната цивилизация в Европа е процъфтяла на
територията на България и част от Балканите от 6200 г. до 4500 г пр.н.е.

Едно изследване на професор Дейвид Антони

Неочакван фурор предизвика в Ню Йорк изложбата “Изгубеният свят на Стара Европа”, писа “The New York Times”. Дълго преди разцвета на Гърция и Рим, дори много по-рано от възникването на първите градове в Месопотaмия и Египет, в долното течение на Дунава и Предбалкана е живял народ, изпреварил своето време в търговията, изкуството и техниката. В последните дни на 2009 г. много американски специализирани издания, а и ежедневници отбелязват, че в периода на своя разцвет цивилизацията „Стара Европа“ е била едно от най-развитите места на света. Отбелязват още, че през 1972 г. край Варна е открит Варненският некропол и неговото халколитно съкровище.

Също така и комплексът в Дуранкулак, който е основно неолитно селище със своите 1 200 гроба, които съдържат най-голямото праисторическо съкровище в Югоизточна Европа. Обитателите на Северозападното Черноморие са били високо развита общност, чиито традиции са навлезли в културното наследство на тракийската етнокултурна общност и по-късните древногръцки цивилизации, най-старата от които около 2700–1120 пр. Хр. е Микенската цивилизация. Дъглас Бейли от Университета в Сан Франциско пише в каталога на изложбата "Изгубеният свят на Стара Европа“ следното: "Способността да създават, използват и разбират символичните предмети като статуетки, определя хората като такива. Тази способност обединява нас съвременните хора с хората от неолита и художниците от палеолита".

Свидетелство за това са експонатите - златни, медни и керамични образци като гривни, статуетки и съдове, които по думите на Мишел Луи Сефериад, антрополог от Националния център за научни изследвания във Франция, са обгърнати с древни мистерии, култове и митове. Пак по нашите земи са открити и НАЙ-СТАРИТЕ ПИСМЕНИ ЗНАЦИ В СВЕТА. От селищната могила край село Караново е изкопан глинен печат, чиято възраст се определя на 3000 – 3500 г. пр.н.е. Приблизително от този период са и находките от Трансилвания /Румъния/ и край Винча /Сърбия/. Още по-стари са знаците върху малко глинено съдче, намерено край село Градешница /Врачанско/ – от 3500 – 4000 г. пр.н.е.! За сравнение ще посоча, че шумерската писменост, считана доскоро за най-стара в света, е възникнала към 3100 г. пр.н.е., а египетската – около 3000 г. пр.н.е.

Сега и Европа започна да забелязва тези факти. Нови открития доказват нещо наистина сензационно: Балканите са люлката на цивилизацията, тези земи са били обитавани от една високо развита култура, която е много по-стара от месопотамските цивилизации, пише Дойче веле. Харалд Харман в своята книга „Загадките на Дунавската цивилизация” доказва, че Балканските земи са били обитавани от цивилизация, която развива първата писменост. Харман нарича тази култура, обитаваща земите на днешна Сърбия, Македония, България, Румъния, Гърция, като и части от Украйна и Унгария, „староевропейска”.

Според археологическите открития нейната поява може да бъде отнесена към 7 хил. пр. Хр. Харман твърди, че думи, които досега са били считани за старогръцки, всъщност са „староевропейски“ и се използват и до днес – камина, маслина, керамика, метал, химн и др. Писмеността на Дунавската цивилизация се е появила 2000 години преди тази на шумерите. Харман потвърждава,това,което отдавна знаем,че най-старото злато в света е намерено на територията на днешна Варна. Според съвременните методи и технологии за датиране то е правено някъде през 4 500 г. пр. Хр., което означава, че е с 2000 години по-старо от златото, намерено в Египет.

Разкрития!

ЦРУ си призна за Зона 51

ЦРУ признава в прав текст съществуването на Зона 51 - свръхескретния полигон от ерата на
Студената война, който десетилетия наред бе предмет на конспиративни теории за инопланетяни и летящи чинии.

Наскоро разсекретени документи на управлението назовават тази база на ВВС по име и я позиционират на картата край пресъхналото езеро Грум. Но в документите не се споменава за катастрофи на НЛО, извънземни с черни очи или инсценирани кацания на Луната. Описват се някои самолети с чудновата форма, но не и летящи чинии.

Архивът по национална сигурност към университета "Джордж Вашингтон" се е сдобил с достъп до исторически документи на ЦРУ за пръв път през 2002 г., но в тях всичко относно Зона 51 е било редактирано, тоест заличено. През 2005 г. старши сътрудникът в университетския архив Джефри Ричелсън отново е поискал достъп и преди няколко седмици се е сдобил с нужните документи, в които споменаванията за Зона 51 са били видими.

През 50-те години в този секретен обект се разработва шпионският самолет "Ю-2", а по-късно там се тестват други секретни летателни апарати като Ес Ар-71 "Блекбърд", изтребителят Еф-117 "Стелт" и бомбардировачът Бе-2 също от класа "Стелт". Мнозина вярват, че в този военен обект се съхраняват извънземни космически кораби и останки от обитатели на други планети. Но даже и за онези, които не вярват в такива неща, мястото е обгърнато в мистерия - отстои на 160 км от Лас Вегас отвъд пустиня, осеяна с див пелин и храсти юка, предаде АП.

Смех

Как обядва в ресторант мъжа:
1. Влиза. Сяда на масата.
2. Поръчва си питие.
3. Чете менюто.
4. Поръчва си нещо.
5. Яде.
6. Излиза.

Как обядва в ресторант жената (колкото и често да й се случва):
1. Влиза. Сяда на масата.
2. Премества се на друга маса - по-близо до прозореца.
3. Премества се на трета маса - по-далече от тоалетната.
4. Чете менюто.
5. Пита сервитьора какво е най-специалното в днешното меню.
6. Пита сервитьора той какво би й препоръчал.
7. Пита сервитьора кое от ястията е най-ниско калорично.
8. Дълго разпитва сервитьора за всички ястия в менюто.
9. Озърта се на всички страни, за да види какво са си поръчали на съседните маси.
10. Дълго се съветва с приятеля си - той какво би й препоръчал.
11. Поръчва си салата.
12. Яде.
13. Някъде по средата се за замисля над това - не трябваше ли да си поръча нещо друго.
14. Моли приятеля си да опита от това, което той си е поръчал.
15. Изказва съжаление, че и тя не си е поръчала от същото.
16. Тръгва си недоволна от ресторанта.
17. Прибира се вкъщи и опустошава хладилника
   *
Синът (студент във МЕИ) отива при баща си и му казва:
- Тате не мога повече. Не го издържам това МЕИ, много е трудно. Прекъсвам.
- Сине, голям си вече, ти си решаваш, но ние с дядо ти продължаваме
   *
Иванчо към дядо си:
- Дай ми петдесет лева на заем от пенсията ти. Ще ти ги върна от моята.
   *
- Докторе, реших да стана вегетарианец.
- Но защо?
- В плод-зеленчука все още ми дават на кредит, но в месарския вече е изключено!
   *
Говорят си двама боксьора: лека категория и тежка категория. Тежката категория:
- Прибирам се вкъщи, а там жена ми с любовник. Бам - един с левачката и го нокаутирах!
Леката категория:
- И аз се прибирам, и гледам моята също с любовник. Бам-бам-бам-бам - нищо, но чувствам: печеля по точки!
    *
Цигарите поскъпват...Сега учениците искат повече пари за закуски.
    *
Един сърфира из порносайтове късно през нощта и мисли, че жена му спи. Седи и скролира из картинките. А жена му се събудила, стана и зад гърба му се обажда:
- Я дай картинка по-нагоре. Не, тази! Още една! Ето! Такива щори искам за кухнята!

петък, 16 август 2013 г.

Антипропаганда!

Лицата на контрапротеста! Снимки

Около 40% роми, горе-долу толкова турци и малко беловласи традиционни поддръжници на
БСП – това бе съставът на комичния контрапротест, докаран в защита на премиера Орешарски тази сутрин.
По-голямата част от контрапротестърите имаха съвсем бегла представа защо са докарани в София. Повечето се срамуваха да говорят и се криеха от камерите и микрофоните.
"Ние сме с вас, гласувайте за нас", викаха в продължение на четири часа близо 700 души, събрани от цяла България и изтупани с автобуси в центъра в София, за да подкрепят управляващите в предварително договореното им усилие с
"Атака" за отхвърляне президентското вето върху бюджета.
Всичко обаче бе уговорено, имаше и хореография. Имаше и предварително заучени рефрени. Хората не бяха оставени без вода. Имаха си и плакати, добре изработени по един тертип. Всички те бяха насочени срещу президента Росен Плевнелиев, който наложи вето върху поправките в бюджета. 

#ДАНСwithme

Протестът! Ден 64-ти!  Автобусите се прибраха в провинцията, протестът продължава

Десетките автобуси и микробуси, с които бяха докарани привържениците на правителственото
мнозинство, отпътуваха от столицата около 15.00 часа.  Всичко, което се случи в София от 9.00 до 14.00 часа, даде тонус на вечерния протест срещу кабинета на Пламен Орешарски. Малко след 19 часа недоволните от управлението на кабинета „Орешарски" започнаха постепенно да се събират пред Министерски съвет. Те са "въоръжени" с тъпани, свирки и метли. Очаква се по-късно те да поемат по традиционния си маршрут по бул. „Цар Освободител".

Антипропаганда!

Полицаи пращат японски туристи на контрапротеста да викат за Орешарски

Тази сутрин към 10 ч. полицаи два пъти са спрели автобус с японски туристи, който поемал от
центъра на столицата към Рилския манастир. Автобусът чакал японците и техните екскурзоводи край Католическата енория “Свети Йосиф” в София.
Щом потеглил по бул. „Тодор Александров“, служителите на реда помислили, че автобусът вози поддръжници на кабинета „Орешарски“ и го спрели, за да инструктират шофьора къде да паркира.
Гидовете на японците любезно обяснили, че туристите не планират да се включват в контрапротеста и искат да продължат по маршрута си.
Минути след първото спиране на автобуса комичната ситуация се повторила: полицаи пак спрели автобуса, за да му намерят място до пристигналите от провинцията рейсове с поддръжници на кабинета.
И след второто спиране японците били категорични – предпочели да видят Рилския манастир вместо контрапротеста.

Актуално!

Парламентът под обсада  отхвърли ветото на президента върху актуализацията на бюджета

Парламентът отхвърли ветото на президента върху актуализацията на бюджета. 130 народни
представители гласуваха за и 93 бяха против бюджета. 11 депутати от "Атака" подкрепиха отхвърлянето на ветото.
От “Атака” в парламента присъстваха 11 депутати и всички подкрепиха актуализацията на бюджета. Така с гласовете на БСП, ДПС и “Атака” беше преодоляно ветото.
С наближаването на края на пленарното заседание полицията отцепи почти целия център на столицата. Няма свободен достъп до района между парламента, Ректората, паметника на Васил Левски, бул. “Дондуков”, ул. Раковска” (до Военния клуб). Завардени са дори няколко от пресечките на “Дондуков” в посока “Раковска”, през които се излиза към “Ал. Невски” и парламента. Депутатите се изнесоха скорострелно по 5-има в кола

Актуално!

Напрежението пред парламента ескалира (Обновена)

Група протестиращи се опитва да блокира почти единствения подстъп на депутатите към
парламента – откъм улиците “Раковска” и “Московска”.
Протестиращите посрещат с ритници и силни скандирания колите, в които са народните представители. Жена бе задържана, след като изкриви с ритник вратата на депутатска кола.
Напрежението ескалира още повече при появата на кордона на премиера Пламен Орешарски. Хората се опитаха да блокират пътя му, като в същия момент полицай с внушително телосложение буквално повали с един удар мъж на тротоара.
Напрежение между полиция и протестиращи имаше на столичната улица "Московска" преди
минути. Протестиращите се опитаха да преминат по ул. „Московска” през кордона от полицаи, като ги бутаха. Полицаите обаче ги избутаха назад и не им позволиха да преминат през кордона. Един от протестиращите удари полицай, вследствие на което беше избутан назад. В момента протестиращите се успокоиха и не се опитват да преминат през кордона. Полицейското присъствие на ул. „Московска” се увеличи значително. По-голямата част от протестиращите вече се връщат отново в посока храм-паметника „Св. Александър Невски”. На ул. „Московска” останаха около стотина протестиращи. Недоволните граждани скандират „Червени боклуци” и „Оставка”. Един от издигнатите лозунги гласи „Вчера преврат и компромат, днес управление на инат, утре – терор и диктат”.

Същевременно около 1000 души организирани от ДПС-Кърджали вървят към сградата на
Народното събрание в колона. Намеренията на контрапротестиращите са да се смесят с противниците на кабинета Орешарски.
Роми в подкрепа на ОрешарскиАвтобуси пристигнали с контрапротестиращи от
провинцията, са паркирани на места за инвалиди на бул. “Дондуков” в столицата. “Служителите на Общината вдига рамене: “Полицаите ни казаха да не глобяваме”


Демонстранти в полза на кабинета "Орешарски" главно от
Кърджали и трудно говорещи български език бяха допуснати от полицията пред парламента, а протестиращите срещу кабинета бяха грубо изтласкани от МВР.


Този човек дава разпореждания на полицаите да пускат
контрапротестиращи пред парламента.ВИДЕО ОТ ТУК: http://www.youtube.com/watch?v=_0KI5JoBELI
Посрещането на Пламен Орешарски и неговия кордон от протестиращите беше най-емоционалният момент от протест около Народното Събрани от тази сутрин. Полицията не пестеше сили да осигури достъп на депутатите до сградата и да противодейства на гражданската блокада.


Пази депутат да те гази!


Изнервен шофьор на депутатски автомобил, бързащ за влезе в Парламента, блъсна един от
полицаите, които разчистваха коридор за него от протестиращите.


Бойко: Станишев е под чехъл


Сергей Станишев е изнервен, защото е под чехъл. Под чехъл е от човека, който реално
управлява БСП – Моника Йосифова, обяви Бойко Борисов след словесен сблъсък с лидера на БСП в пленарна зала.


Актуализирано: 13:01

Актуално!

Контрапротестиращи , които не говорят български се събраха пред президенството

Автобуси с демонстранти от провинцията вече пристигнаха в подкрепление на
контрапротеста, който започна пред президентството. Полицията лично ескортира автобусите и ги насочва към мястото на протеста, потвърдиха няколко независими източника.  Екскурзията е организирана от ДПС, а повечето „контрапотестиращи“ не говорят български.

Актуално!

Парламентът  се събира. 1500 полицаи пазят депутатите от народната любов

Извънредното заседание на парламента започва в 10 ч днес. На него народните представители
ще гласуват за втори път промените в Закона за държавния бюджет.
Тотално полицейско присъствие има тази сутрин в района на парламента. Полицаите са над 1500.
Виждат се много униформени и много коли на жандармерията. Отцепеният периметърът не позволява протестиращите да припарят до който и да е от входовете, а новост е, че те няма дори да имат видимост към тях. Това е постигнато чрез о разполагане на плътна колона от няколко микробуса на жандармерията откъм задния вход на НС, откъдето обичайно влизат депутатите. По случай извънредното завръщане на депутатите на работните им места от 8:00 часа тази сутрин е организиран протест под мотото „Голямото посрещане". Протестиращите имат намерение да блокират сградата на Народното събрание от всички страни.  От Протестната мрежа снощи предупредиха, че БСП и ДПС подготвят „истинска инвазия с автобуси" за днес.  Над 70 автобуса с „контрапротестиращи“ водят управляващите в София в своя подкрепа.
МВР тормози протестиращите срещу правителството. 
На снимката се вижда как се събират лични карти 

Смех

“Христофор Колумб е бил първият комунист – той не е знаел къде отива, не е знаел къде е бил … и е направил всичко това за сметка на данъкоплатците.”  У. Чърчил
   *
Новини от света на науката: британски учени са открили албански учени.
   *
Аврам среща стария си приятел Моше и му казва:
- Моше, искаш ли да купиш от мен на половин цена голяма партида панталони - последен писък на модата?
Чувайки "половин цена" и "последен писък на модата", Моше купува партидата без да се замисли, но след известно време забелязва, че всички панталони са само с един крачол. Пухтейки от възмущение, той притичва при Аврам и крещи:
- Какво си ми продал? Невъзможно е да се обуят!
- Моше, не забравяй, че ти ги продадох на половин цена!
- Ах, да, действително.
След няколко дни Моше среща Изи и със същия номер му продава цялата партида. После Изи я продава на Срули, Срули на Соломон, Соломон на Марк и т.н. Така панталоните в течение на две години преминават от един евреин в друг, докато един от тях - Яков - не решил да провери стоката преди да даде парите. Откривайки номера, Яков се възмущава:
- Самуил, какво ми предлагаш? Не стават за продажба!
- Как да не стават? За две години целият квартал забогатя от тях!
     *
- Обещахте ми повишение на заплатата, ако сте доволни от мен...
- Да, но как мога да бъда доволен от някой, който иска повече пари...
     *
Счетоводителят Петров при получаването на паспорта по навик се подписа с подписа на своя шеф.
     *
Надпис в автобуса:
"Уважаеми пътници, при намиране на забравени вещи, моля не ги взимайте, а съобщете на шофьора. Не забравяйте - заплатата му е малка!"
     *
Ако имате възможност да избирате място в самолета, седнете напред: в случай на падане на самолета количката с напитките пак ше мине покрай вас!

четвъртък, 15 август 2013 г.

Разкрития!

Властта изправя „контрапротестиращи“  в челен сблъсък с протестиращите в петък сутрин?

БСП и ДПС подготвят утре нашествие с автобуси на свои симпатизанти, които ще бъдат изправени срещу мирно протестиращите хора в София. До Антиправителствената информационна служба (АИС) достигна неофициална информация, че властта се готви да докара с автобуси „контрапротестиращи“ от страната в петък сутрин пред парламента.
Според информацията близо 100 автобуса с привърженици на ДПС и още с подкрепящи БСП ще пристигнат в София точно по време на организирания протест пред парламента „Голямото посрещане“. Вероятно се цели челен сблъсък с протестиращите около Парламента, макар хората от автобусите да не знаят това.
Внушението вероятно трябва да е „провинцията подкрепя правителството, само София протестира“.

#ДАНСwithme

Столевки за блокада на парламента! Протестът ден 63-ти!

По 100 лв. се раздават на протеста тази вечер за блокиране на парламента утре. Не става дума
за истински банкноти, а за листовки във вид на столевки.
"Изплаща ли ви се 1 000 000 000 лв. Елате и им го кажете. Петък, 16 август. 8 ч. - Народно събрание" - пише на листовките.
Мощна блокада на парламента готвят за  утре протестиращите. За това се договориха те по време на днешния протест. Поводът е готвеното извънредно утрешно парламентарно  заседание, на което ще се гледа президентското вето за актуализацията на бюджета. ГЕРБ обяви, че ще подкрепи акцията на Плевнелиев. БСП и ДПС пък още днес казаха, че ще гласуват против. Очаква се и "Атака" да бъде против ветото.
Около 1000 са протестиращите в момента.

Екстра Смех

BG новатори

Заведенията по къмпингите на Черноморието развиват нов вид бизнес. Искат по 0,50 лв за всяко зареждане в контакта на GSM.

Актуално!

Парламентът се превърна в другарски съд срещу Плевнелиев

Обсъждането на ветото на президента в бюджетната комисия се превърна в другарски съд и в
подигравки срещу държавния глава. В доклада, подготвен от председателя на комисията Йордан Цонев, се обяснява, че Росен Плевнелиев не се е подготвил добре и че екипът му е некомпетентен. В аргументите на ветото е пълно с неверни твърдения, прочете депесарят.
В дебатите Цонев допълни, че президентът проявявал лицемерие, защото, когато той бил в правителството на ГЕРБ, се правело същото като сега, но тогава си мълчал. След като депутатите замериха с огън и жупел Плевнелиев, Йордан Цонев обясни ехидно: „От уважение към институцията, трябва да спрем коментарите“. Това обаче не спря присмеха на депутатите от БСП Петър Кънев, Румен Гечев и Дора Янкова.
Цонев след това продължи да нарежда: Явно от бюджет не разбира нито Плевнелиев, нито неговите хора. Това предизвика одобрителен вик от страна на червената депутатка Янкова.

Актуално!

Орешарски в Орешак

Пламен Орешарски присъства на Националното изложение на занаятите и изкуствата в Орешак. Преди това, по покана на Негово Светейшество патриарх Неофит, той беше на тържествената Света литургия, отслужена в Троянския манастир.
Чудотворната икона на Света Богородица Троеручица беше пренесена с литийно шествие от богомолци до могилата, където е построен параклис.

Патриарх Неофит отслужи водосвет, като пожела здраве и благослови българите, българския народ и стотиците миряни, които дойдоха да се поклонят преди иконата на Света Богородица.

Екстра Смех!

Тъщата на младия меринджей: Фафли прайли, а не плащат нищо! Видео

Тъщата на младия меринджей Катя Иванова сподели пред Нова телевизия, че не получава
никакви пари от от новопридобитата си известност.

"Фафли прайли, фанелки прайли, клипове прайли. Разни глупости. Това не е ли срамота?", попита прочулата се люта ромка. "Чак в Америка ме знаят", каза още тя.

„Печелят пари, да пращат на мене пари. Що не ми плащат? Отивам при прокурора, пущам една молба, жалба. Те трябва да ми плащат", категорична е тъщата на „младия меринджей".

"Няма значение каква си, що си, трябва да ти плащат", категорична е тъщата.

Разкрития!

Веселина – баронеса Ротшилд

В. Георгиева
Веселина Владова Георгиева (по-известна като Лина Георгиева) е родена през 1927 г. в град София, в семейството на богатия търговец Владо Георгиев. Сестра й Мария е била архитект, омъжена за известният архитект Богдан Наумов Томалевски. В дома на Владо Георгиев винаги е било пълно с интелектуалци, хора на изкуството. Веселина се запознава с приятелите на баща си, които по онова време са били видни интелектуалци - проф. Балабанов, художника Константин Щъркелов, директора на операта Мойсей Златин… Племенница е на българския министър-председател Кимон Георгиев
На 20 годишна възраст, през 1947 г., заминава за Париж, Франция, за да продължи образованието си в Парижкото училище по приложни изкуства в класа на проф. Катлен. Спускането на желязната завеса превръща младата жена в бежанка. Художничката Рада Поптошева я насочва към скулптурата.

Българката аранжира витрини, прави букети от сухи листа върху телена арматура. Веселина се посвещава на скулптурата благодарение на учителя си Алберто Джакомети. Той забелязва качествата й на едно биенале във Венеция. От него тя възприема идеята да работи с глината и да вае с ръце скулптури. През 1968 г., Георгиева, вече прави самостоятелна изложба в амстердамската галерия “Еендт”.

“През 50-те години в Париж беше страхотно, разказва в спомените си Георгиева. Изкуството се ценеше и творците бяха търсени. Градът ми даде много. Благодаря на всичко, което видях там, на изложбите, на местата, които посещавах, на изключителните личности, с които общувах.” - Веселина

Заразена от авантюристичния дух на приятелят си Ърнест Хемингуей, тя посетила Индия, Израел и Египет.

“Живяла съм няколко живота. Но в края на краищата винаги се връщам към скулптурата”, казала Веселина. Името й започвнало да се споменава редовно в артистичните среди. Често обикаляла на скучни чаени следобеди, ски-курорти и казина. Между нещата, които е направила е и сродяването и с прочутото отвратително еврейско семейство Ротшилд. Прочетете Ужасът наречен Ротшилд.

През 1958 година се омъжва за барон Едмонд Адолф Морис Жулс Жак де Ротшилд (по известен
Е. Ротшилд
като барон Едмонд Адолф Ротшилд) от френския клон на фамилията, но след 2 години се развалил брака и, а по-късно се развели.  Писало се е за този брак, че той е искал дете, но така и не успяла да му даде желания син, а и наближавала 35 годишна възраст, а това е била достатъчна причина за барона да се разведат. Не е известно почти нищо за връзката им, или най-вероятно е засекретено в историческите събития, защото кръвния му баща е създателят и баща на Израел, ционистът Едмонд Джеймс Ротшилд.

Писало се е, че след развода с Веселина Георгиева до сетния си час Едмон Ротшилд остава смъртен враг на България.

“През 2030 година няма да има нито държава България, нито живи българи!” - Тази зловеща прогноза той изрича през лятото на 1997 г. Скоро след това Едмон Ротшилд умира. Версията е самоубийство.

Пише се, че евреина осигурил финансово своята бивша жена. Веска била е включена и в родословното дърво на фамилията Ротшилд. Оттам попаднала и в генеалогичното издание на най-известните европейски аристократични фамилии “Алманах дьо Гота”, основано през 1763 година.

Известно е също, че в края на своя живот майката на банкера евреин Едмон де Ротшилд викнала своята първа снаха и я помолила да й прости. Може само да се предполага, че и тя е настоявала бракът им да бъде разтрогнат заради липсата на деца или пък, защото са се отнесли с нея зле. Защо ли и е казал тази толкова известна злобна фраза само може да предполагаме.

През 60-те години на миналия век посланик в Париж е бил проф. Владимир Топенчаров. Той се срещал често с Веселина Георгиева, възхитен от нейната ерудиция и от желанието й да помага на България. Журналистът Павел Писарев, приятел на Топенчаров, разказва в свои спомени:

“Изключително красива, интелигентна и обаятелна, с влияние във високите етажи на властта, тя помагаше на България със своите връзки, въпреки че могъщият й съпруг не беше настроен добре към нас – комунистите или българите, не зная. Разведе я френската държава, защото нямаха потомство и при смъртта на съпруга й наследството влизаше в ръцете на българка. Видях я веднъж в кабинета на посланика. Говореше по телефона с Помпиду: “Жорж, как си?” Попита Топенчаров какво да иска точно. А той – го да подпише споразумението за тютюна с България за не знам колко си тона. Тя предаде молбата и после каза: “Ей, господин посланик, ние, българите, нямаме въображение. Защо не поискахте повече? На мен той нищо не може да ми откаже.”

Скулпторката е криела детайлите за брачния си живот с циониста евреин Ротшилд и не проронвала нито дума. Мълчали също и нейните роднини.

През 2004 г. Веселина Георгиева прави изложба. Творчеството й е приветствано от много ценители. У нас то е непознато.

От спомените на съвременници на барон Ротшилд се разбира, че той обичал много жените. Година след брака си с българката се запознава на парти с изгряващата френска актриса Надин Талие. Тя е родена в бедно парижко предградие, не може да се похвали с аристократичен произход и с богата фамилия, но е 5 години по-млада от съпругата си Веселина. Артистичната й кариера започва с тази на Брижит Бардо. После става приятелка на известен художник, който я въвежда в елитното френско общество. Там среща Едмонд де Ротшилд, с когото започва връзка. После се развежда с Веселина едва три месеца преди акрисата да роди. Бенжамен е дългоочакваното дете и наследникът на финансовата империя. Днес младият барон Ротшилд е на 40 и няколко години и има четири дъщери.

Новата съпруга на Едмонд Ротшилд държала да пътува и да пише книги. Тя е авторка на 17 издания, свързани с доброто поведение в обществото и на мъжете в нейния живот. Надин има своя академия в Женева, която обучава в бон тон известни личности и предимно млади хора. В академията не се приемат артисти, тъй като баронесата смята, че те не са подходящи за подобно възпитание.

В своите книги тя подчертава: “Господ бог не случайно е създал жената и това предрешава нещата. Истинското й предопределение е да прави мъжа щастлив. Тя трябва да го вдъхновява и да го кара да мечтае”.

“Ако знаеш как ми трябваш!”, били последните думи на барона към Надин.

Надин, когато, гостувала през 2007 г. в София, казала: “Мъжът ми е бил женен за толкова красива жена, каквато още не съм виждала.”

Смех

Мъжки щраус подгонва женска. Той я гони, тя бяга. По едно време щрауската се уплашила, че
ще я настигне и си заровила главата в земята. Мъжкият спрял и се зачудил:
- Къде отиде тая жена, бе?
    *
- Истина ли е, че в Щатите се предлагат големи възможности?
- Истина е. Само там може бедното малко момче да се превърне в богата бяла жена....
    *
Правиш комплимент - отрича; Не правиш - цупи се.
Съгласяваш се - безхарактерен си; Не се съгласяваш - не я рабираш.
Търсиш я - омръзваш; Не я търсиш - не ти пука за нея.
Ревнуваш я - лош характер; Не я ревнуваш - не я обичаш.
... Закъснееш с минутка - Армагедон; Няма я час - какво лошо има?
Виждаш се с приятели - пренебрегваш я; Тя се види с нейните - нямаш място с нас.
Загледаш друга - дере ти очите; Нея я гледат - това е комплимент. За теб.
Когато говори - да я слушаш; Когато слушаш - защо не ми говориш.
Обръщаш й внимание - досаждаш; Не й обръщаш - как смееш!
Нежен си - иска силен мъж; Силен си - иска нежност.
    *
- Защо плачеш?
- Казаха ми че съм дебела
- Глупости, взимай два стола и сядай при нас..
    *
Вчера ти погледнах хороскопа...
Здраве: звездите ти се усмихват
Пари: звездите ти се усмихват
Секс: звездите си умират направо от смях!!!
    *
Богатите чакат, кога кризата ще свърши. Бедните се страхуват, че тя ще свърши, а всичко ще си остане така.
    *
Водата има четири агрегатни състояния - твърдо, течно, газообразно и диня.

сряда, 14 август 2013 г.

#ДАНСwithme

Протестът! Ден 62-и!

И тази вечер пред Министерски съвет се събраха граждани, които протестират срещу кабинета
на Пламен Орешарски.

Актуално!

Огнен ад край Варна! Нов  мощен взрив на петролна база! ВИДЕО

Нов страхотен взрив край Варна стана преди минути. Газ пропан-бутан се е възпламенил на
гара Езерово. До момента е ясно, че трима пожарникари са пострадали тежко.
Към мястото на инцидента пътуват поне пет линейки и няколко автомобила на пожарната.
 След взрива очевидци са видели на около 100 метра от пожара да тича мъж с разпокъсани дрехи, който е паднал в безпомощно състояние. Веднага на място е дошъл автомобил и го е отдалечил от инцидента.
Почти в цяло Езерово са изпочупени стъклата от ударната вълна. Хората са в паника, жени плачат, обитателите на селото са се събрали на едно място и едни други се питат какво се е случило. Четирима ранени са откарани в болница след адския взрив. Цистерна с пропан-бутан избухна в петролната база в Езерово малко преди 19 часа, никой не е наясно има ли жертви. В момента на избухването в непосредствена близост е имало екип, който е гасял пожара.
Отцепен е районът от самото Езерово до разклона за Тополи.
По-рано днес двама души са били ранени при пожара, избухнал малко след 16:00 часа в петролна база край варненското село Езерово. Единият е с 90% изгаряния, каза пред Дарик радио д-р Ивайло Въжаров, директор на Военноморска болница, където мъжът е приет. Другият е на 42 години и е пострадал, след като ударната вълна го е изхвърлила. Той е с контузии на крайниците и е в стабилно състояние, съобщи д-р Антония Касабова, шеф на "Спешна помощ" за Варна.
Инцидентът стана, след като при зареждане на цистерна с газ се е получила искра, в резултат на която са пламнали както возилото, така и сухи треви наоколо.
В момента е преустановено движението на влаковете в участъка между гарите Езерово и Тополи. В гарата в Тополи престоява бърз влак - 8632, от Варна за Пловдив, докато движението не бъде пуснато.
Очаква се допълнителна информация кога ще бъде освободено движението
***
Седем души са докарани с изгаряния след взрива на цистерна в спешна помощ във Варна. Това каза шефката д-р Антоанета Касабова. Още една пострадала е откарана с контузия на главата в болница "Света Анна".
Мобилизирани са всички линейки в морската столица, още две коли са извикани от Девня. Не се знае колко още са пострадали, но се очаква да има такива. Пострадали се издирват в половинкилометровата отцепена зона около цистерната.

Според областния управител на Варна Иван Великов шестима огнеборци са били отхвърлени встрани от взрива.
***

Още 200 тона бензин може да избухнат край Варна


Жителите на съседни населени места са в паника. 200 тона бензин има на склад в петролната
база на "Газтрейд" в Езерово край Варна, където малко преди 19 часа днес гръмна цистерна с газ пропан бутан. Има 7 ранени от взрива, които са откарани с изгаряния във Военноморската болница. Жена с травма на главата е в болница "Св. Анна". Жителите на съседни населени места са в паника.
Пожарникарите чертаят спешен план за справяне със ситуацията в района на село Езерово. Ситуацията все още е много сложна, тъй като в района на пожара се намират две други цистерни, едната от които 20 тона газьол, а другата е с бензин.
В момента се търси вариант за влизане на пожарникарите в района и да почнат да охлаждат цистерните.
В района на пожара има голям черен облак, но по данни на РИОСВ, които за направили замерване, няма опасност за населението към момента и на този етап няма да се наложи евакуация.
***
Запалила се е цистерната с газьол край село Езерово. Това съобщи кметът на община Белослав Желязко Петров пред „Фокус”. Той посочи, че в момента два екипа на пожарната се опитват да погасят огъня. Петров добави, че пожарът е малък. Той допълни, че в момента екипи на пожарната охлаждат втората цистерна с бензина и се опитват да локализират пожара.
По-рано Петров каза, че в цистерната с газьол има 20 тона от горивото.

Огнеборците не могат да се справят с положението след двата взрива днес. Има опасност от от още експлозии.
ВИДЕО: 

Актуализирано: 21:42