понеделник, 28 май 2018 г.

"Демократична България" сезира ВАС заради "Белене"


"Демократична България" подаде във Върховния административен съд (ВАС) жалба срещу решението на Министерския съвет от 16 май, с което правителството внесе в Народното събрание доклад с варианти за бъдещето на проекта за АЕЦ "Белене". Става дума за доклада на министър Теменужка Петкова, внесен и в Народното събрание по негово решение от март тази година, в който се разглеждат три варианта за съдбата на спрения през 2012 г. проект и предложението е той да бъде рестартиран като се търси инвеститор.

Въпросното решение на Министерския съвет все още не е пубрикувано в сайта на правителството, а за неговото приемане свидетелства прессъобщението за заседанието от 16 май. Подобен документ липсва и в сайта на Народното събрание.
От "Демократична България" смятат, че правителственото решение е взето в нарушение на закона и моли Върховния административен съд изрично да разпореди спиране на изпълнението му, включително внасянето му в Народното събрание, докато съдът не се произнесе по законността на документа.
Сред аргументите на лидерите на ДСБ и "Да, България", съпредседателстващи обединението Атанас Атанасов и Христо Ивано фигурира това, че Министерският съвет не се е съобразил с дадени му през 2012 г. предписания от Народното събрание. А именно: да проучи възможностите за строителство на парогазова централа на площадката, да опита да изгради нова мощност в АЕЦ "Козлодуй" и да информира периодично депутатите за това как изпълнява тези насоки и как преодолява последиците от прекратяването на строителството на ядрена мощност на площадката в Белене.

"Законодателният орган на Република България по явен и недвусмислен начин денонсира проекта АЕЦ "Белене", чието евентуално изпълнение е отчетено като ненужно, необосновано, икономически неефективно и опасно за здравето и живота на българските граждани", се казва в жалбата в частта, в която се припомня решението на НС от 2012 г.

В жалбата се подчертава, че оспорваният акт на правителството "не е обявен публично в цялост и не се предоставя от Министерския съвет, приет е без обществено обсъждане и непрозрачно, не са отчетени редица негативни научно доказани природни фактори, водещи до сериозен риск за осъществяването и безопасното функциониране на атомна електроцентрала", какъвто е сеизмичният риск. Именно той бе сред аргументите за спиране на проекта "Белене" от първия кабинет "Борисов"

"Считаме, че в нарушение на закона, Министерският съвет на Република България е приел необосновано решение, застрашаващо безопасността, здравето и живота на българските граждани", пише в жалбата до съда.

Извънпарламентарното обединение подчертава, че самото обжалване в съда спира изпълнението на правителственото решение, но въпреки това очаква от ВАС да разпореди специално спиране на всички дейности "с оглед избягване на всякаква неяснота предвид националната и обществената значимост на проблема."

Няма коментари:

Публикуване на коментар