неделя, 24 март 2013 г.

Актуално

6 граждани ще контролират енергийния регулатор!

Шестима граждани от всеки регион на страната ще участват в обществения съвет към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, който ще се състои от 17 членове. Това предвижда проектът за устройство на обществения съвет към ДКЕВР, публикуван от министерството на икономиката днес.
Създаването на обществения съвет към енергийния регулатор бе сред основните искания на националните протести срещу монополите. Съветът ще приема становища и препоръки към работата на регулатора и той ще е задължен да ги приема или отхвърля мотивирано.
Своеобразният надзор ще има двама секретари – единият ще се назначава от министъра на икономиката, а другият ще се излъчва от шестимата членове от гражданската квота. Членовете ще са 17 на брой, всеки с по един глас в обсъжданията:
- 1 представител на ДКЕВР
- 1 член на организация, представляваща производители на зелена енергия
- 2 представители на организации за защита на потребителите
- 2 представители на синдикатите
- 1 член от Българския енергиен холдинг
- 1 представител на електроразпределителните дружества
- 1 представител на частните ТЕЦ
- 1 представител на големите енергийни консуматори
- 6 граждани от различните региони
- 1 член от Техническия университет
Заседанията на обществения съвет ще са публични и ще се предават онлайн в реално време на страницатана ДКЕВР или на икономическото министерство. Съветът ще може да иска включване на обсъждания в дневния ред на регулатора до 3 дни преди неговите заседания.
От документа не става ясно кога точно ще се сформира общественият съвет и ще заработи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар