четвъртък, 23 май 2013 г.

Разкрития

Акционери на Фрапорт искат да изгонят ТИМ

Асоциация на критичните акционери във Фрапорт се обявяват против съдружието на немския
летищен оператор с ТИМ в България. Те са внесли официално предложение за точка в дневния ред на Общото събрание на Фрапорт насрочено за 31 май 2013 г. От Асоциацията предлагат да не се одобрява снемането на отговорност от членовете на Управителния съвет на фирмата.

Мотивът е, че от 2006 г. Фрапорт има джойнт венчър с ТИМ. "За ТИМ има силни подозрения, че са част от широка политическа и икономическа мрежа за корупция и поддържат връзки с организираната престъпност. ТИМ са основната причина за масовите протести в България..." - пише в писмото, подписано от Марк Дюфнер, директор на Асоциацията на критичните акционери. Текстът на документа е качен на официалния сайт на компанията Фрапорт.
Недоволните акционери подчертават също, че Управителния съвет не се е ангажирал убедително в борбата срещу корупцията във всичките и форми. В разгара на протестите през февруари след самозапалването на Пламен Горанов, който протестира срещу ТИМ, много граждани изпратиха до Фрапорт и Луфтханза протестни писма срещу легитимирането на варненската криминална групировка чрез съдружията с уважавани западни компании. Тогава те получиха бланкетни отговори, че проблемът е от компетенцията на българското правосъдие. Явно обаче гласът им е бил чут сред акционерите на компанията.

Превод на писмото на критичните акционери

Контраискания на Обединението на критичните акционери пред Общото събрание на Fraport AG, насрочено за 31 Май 2013 г.

Уважаеми дами и господа,

Обединението на критичните акционери поставя следните контраискания пред Общото събрание на Fraport AG, което трябва да се състои на 31.05.2013 г.:

Контраискане относно точка 4 от дневния ред:

„Решение за освобождаването от отговорност на членовете на Надзорния съвет"

Надзорният съвет да не се освобождава от отговорност.

Мотиви:

Fraport AG участва в джойнт венчър с българската БМ Стар, с която от 2006 г. оперира летищата в Бургас и Варна. BM Star е част от българската икономическа групировка TIM. За TIM съществуват сериозни подозрения, че е създала широко разклонена мрежа, с която поддържа корупцията и организираната престъпност в политическия и икономически живот на страната. ТИМ се смята за едно от основните действащи лица, отговорни за изключително лошото управление на България, което наскоро доведе до масови протести.

С това Fraport AG нарушава десетия принцип на Глобалния договор на ООН, с чието спазване се е ангажирала. Надзорният съвет не може да бъде освободен от отговорност, докато компанията не предприеме убедителни стъпки в борбата с корупцията във всичките ѝ форми.

Контраискане относно точка 3 от дневния ред:

„Решение за освобождаването от отговорност на членовете на Управителния съвет"

Управителният съвет да не се освобождава от отговорност. Мотиви:

Виж контраискането относно точка 4 от дневния ред.

Обединението на критичните акционери ще постави тези контраискания пред Общото събрание на 31.05.2013 г. Така Обединението ще изрази своето несъгласие с поставените от Управителния съвет и от Надзорния съвет искания относно точки 3 и 4 от дневния ред и ще въздейства върху останалите акционери да подкрепят неговите контраискания.

Обединението уверява, че е акционер във Fraport AG, и че ще остане такъв до края на Общото събрание на 31.05.2012 г.

Обединението на критичните акционери настоява контраисканията му да бъдат поставени на разположение на останалите акционери от Fraport AG съгласно чл. 126 и чл. 127 от Закона за акционерните дружества.

Няма коментари:

Публикуване на коментар