понеделник, 21 септември 2015 г.

Министър даде ваканция на децата за Курбан байрам

За първи път български министър на образованието даде религиозна ваканция на децата мюсюлмани.

Заповедта за определяне на два почивни дни за Курбан байрам - 23 и 24 септември, е разписана от Тодор Танев на 18 септември 2015 г.

Досега всички ваканции, определяни от МОН, са се отнасяли до всички ученици
или са за определен клас (например първокласниците имат допълнителни почивни дни), никога не е било правено разделение на религиозен принцип между учениците.

Нито един от цитираните членове и алинеи, на които министърът се позовава в заповедта си, не му дава право на определя религиозна ваканция в училищата.
Ал. 1 и ал. 4 от чл. 25 на Закона за администрацията гласят: "(1) Министърът е централен едноличен орган на изпълнителната власт със специална компетентност и ръководи отделно министерство.
(4) Министрите издават правилници, наредби, инструкции и заповеди".
В чл. 93а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета пише:
"Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни за учебни със заповед на министъра на образованието и науката".
Решение 814 от 11 декември 2014 г. на Министерския съвет се отнася до определяне на религиозните празници за изповеданията, различни от източноправославното, в което е записано, че на 23-ти, 24-ти и 25 септември е Курбан байрам, но заповедта не се отнася до празници и почивни дни в училищата, а единствено до работещите, които изповядват съответното вероизповедание. В дните на религиозните си празници те могат да ползват платен или неплатен годишен отпуск, пише в решениено на МС.
Според Закона за народната просвета "образованието е светско" (чл. 5), а според правилника за приложението му "Светското образование не допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини" (чл. 4, ал. 1).
Преди по-малко от 15 дни избухна скандал, след като детска градина в Ботунец публикува на сайта си призив "Бойте се от Аллах".

Няма коментари:

Публикуване на коментар