понеделник, 20 ноември 2023 г.

ТАСС успокои Кремъл: "Няма недостиг на наркотични и психотропни препарати". 🙂


⚠️ Блогът разчита на аудиторията си. Не получава финансиране и не публикува реклама! 
 Може да подкрепите блога с дарение