вторник, 11 юни 2024 г.

За представителната демокрация...

В представителната демокрация партиите са инструмент на гражданите. Ако искате, ползвате възможностите на този инструмент, ако не искате, не ги ползвате. Търсите нов инструмент или просто се почесвате по собствения инструмент и се оплаквате в социалните мрежи и местния супермаркет. Изключително грешно е разбирането, че инструментът търпи загуби - загубите са за тези, които няма да имат инструмент за парламентарно представителство.

⚠️ Блогът разчита на аудиторията си. Не получава финансиране и не публикува реклама! Може да подкрепите блога с дарение⏬ 
PayPal:
Revolut: revolut.me/danibg1912