събота, 24 февруари 2018 г.

Гинка Върбакова с първо интервю

Първото интервю на Гинка Върбакова, чиято фирма "Инерком България" купи активите на ЧЕЗ у нас, вече е факт. То бе разпространено от БТА. Прави впечатление, че интервюто няма автор - т.е. не известно дали въпросите са били задавани от журналист или е бил изпратен готов текст с въпроси и отговори. БТА не разпространява и снимка на Гинка Върбакова - обичайната практика е събеседниците да бъдат снимани.

Поради високия обществен интерес към темата, ви предлагаме цялото интервю без редакторска намеса:- На финалната права сте да сключите сделката на годината в България. За вашата компания има малко информация в публичното пространство. Кои са "Инерком"?

- Гордеем се, че сме сред малкото български компании, които инвестират в толкова мащабен проект в енергетиката. Това е голяма стъпка в развитието на нашата компания и ние се отнасяме много професионално и отговорно към нея.

"Инерком България" е част от група компании, които вече 10 години работят в областта на енергетиката, енергийната инфраструктура и строителството. Основната ни дейност до момента е свързана с изграждане на централи и производство на електроенергия от ВЕИ. Групата притежава 6 действащи фотоволтаични централи, с обща мощност около 23 МВт.
Успоредно работим за изпълнение на проект за фотоволтаична централа с мощност от 80 МВт, която ще функционира изцяло на пазарен принцип. Имаме опит в изграждане на енергийна инфраструктура - нови присъединявания, кабелни и въздушни трасета - средно напрежение, реконструкция на съоръжения от преносната електроенергийна система, свързани с нови присъединявания. Реализирали сме редица такива проекти. Занимаваме се и със строителна дейност. Членуваме в секторните бизнес организации - Българската фотоволтаична асоциация и Камарата на строителите. Имаме партньорства с много големи български и международни компании.

Досега не сме присъствали активно в публичното пространство, защото естеството на бизнеса ни не го налагаше. Ние, както и нашият екип, напълно осъзнаваме обществената значимост и интерес към дружествата, които ще придобием. Ще поддържаме отношения на диалог с всички заинтересовани страни.

- Как средна българска компания беше избрана да придобие бизнеса на ЧЕЗ в страната?

- В бизнеса е важно какво предлагаш, колко надежден си и какъв потенциал имаш. Бяхме избрани в една изключително тежка процедура, която привлече множество международни участници, организирана и проведена по законите на Чешката република. Ние, както и всички останали кандидати, преминахме през много проучвателни етапи и трябваше да покрием редица изисквания на продавача - ЧЕЗ и мажоритарния й собственик в лицето на чешката държава.
Предоставихме множество документи, одити, финансова и търговска информация, изискана в процедурата. Доказахме, че имаме опит и капацитет да придобием и управляваме дружествата, които ЧЕЗ продава. Благодарим на целия екип от консултанти по сделката - адвокатска кантора Allen and Overy, нашите консултанти по английско право, Адвокатско съдружие Спасов и Братанов, и финансовия консултант Mane Capital, както и на партньорите от банковите и финансовите институции, всички от които работиха много професионално. (в прессъобщението тези изречения са приписани на Милена Стоева - председател на Съвета на директорите на "Инерком България" - б.р.)

Остава последният етап - сделката да бъде одобрена от антимонополния орган Комисия за защита на конкуренцията. Едва след това тя може да бъде финализирана и ние да станем собственик. След придобиването ще направим и търгово предложение до миноритарните акционери, съгласно изискванията на закона.

- Сами ли участвате в тази сделка? Имаше спекулации, че различни бизнес интереси стоят зад вас?

- "Инерком" участва самостоятелно в процедурата. Ще бъдем подкрепени единствено от уважавана банкова институция, която ще ни предостави кредит. Това ще стане на базата на конкретни критерии, свързани с нашия бизнес и кредитно досие.
Собствеността ни е напълно прозрачна и публично достъпна. Групата се състои от 9 компании, в които аз съм единствен или мажоритарен собственик. Това е факт от създаването на дружествата и може лесно да бъде проверено.

- Споменахте банкова институция. С коя банка преговаряте и каква част от финансирането ще осигури тя?

- Утвърдена практика е подобни придобивания да се финансират основно с привлечен капитал. По време на преговорите договорихме подкрепа за нашето участие в сделката от страна на голяма международна банка с висок кредитен рейтинг. Когато се използва привлечено финансиране, условията по споразумението с банката се финализират едва след избора на купувача. На този етап не можем да дадем повече информация, но сме предоставили всички необходими документи, касаещи финансирането на продавача ЧЕЗ.

- Как успяхте да убедите банкови институции да ви финансират като купувач? Какво е състоянието на вашия бизнес?

- "Инерком" притежава активи и кредитна репутация, които ни дадоха възможност да използваме привлечено финансиране. Активите на групата ни се оценяват на около 100 милиона лева. Приходите ни нарастват устойчиво със среден темп от около 30 процента през последните години. По предварителни финансови данни приходите на групата за миналата година са около 50 милиона лева и ще отчетем печалба от около 10 млн. от дейността си.
Дружеството, което ще придобие активите на ЧЕЗ след одобрението на КЗК, е "Инерком България" ЕАД и е част от нашата група. То бе създадено специално във връзка с придобиването на активите на ЧЕЗ. Това е утвърдена практика при подобни сделки, тъй като позволява прозрачност и ефективност на управление на бизнеса.

- Какво ви дава увереност, че ще се справите с огромен бизнес, който засяга 3 милиона клиенти?

- Купуваме от ЧЕЗ един добре работещ бизнес и ще го развиваме устойчиво в интерес на клиентите и с отговорност към сигурността и стабилността на енергийната система. Познаваме добре енергийния пазар. Минали сме през всички промени до момента в сектора на производство на електроенергия от ВЕИ. Запознати сме с местните регулации и лицензионни изисквания към дружествата, които предстои да придобием. Познаваме международните тенденции и добрите практики в сектора. Електроразпределението и електроснабдяването са вероятно едни от най-регулираните бизнеси в България и подлежат на контрол от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В толкова регулирана среда компаниите работят в строго определени рамки.

Като собственик "Инерком" ще задава стратегическите приоритети и посока за развитие и ще следи за стабилността и ефективността. За оперативното управление ще разчитаме в голяма степен на експертизата на мениджърите и служителите в компаниите, които ще придобием. Ще заложим на приемственост и експертност. Екипът на ЧЕЗ е с доказано висок професионализъм и опит. Това са над 3000 човека, които години наред се грижат за сигурността и качеството на доставките на електроенергия за всички клиенти на дружествата. За председател на Съвета на директорите на "Инерком България" поканихме Милена Стоева, юрист с дългогодишен опит в енергетиката. Тя е запозната с бизнеса, който придобиваме, работила е дълги години на отговорни позиции в дружества от групата на ЧЕЗ.

- В каква посока смятате да развивате дружествата, които придобивате?

- Осъзнаваме обществената значимост на бизнеса, който придобиваме. Нашата цел е в рамките на регулаторните изисквания да предоставим най-добра услуга на клиентите и да развиваме успешно дружествата в новите пазарни реалности. Знаете, пред енергийния сектор предстоят важни промени, свързани с пълната либерализация на пазара на електроенергия.


Ще работим, за да направим най-доброто предложение на потребителите и да разширяваме пазарното присъствие на дружествата. Планираме въвеждане на иновативни технологии на база утвърдени международни практики. Ще насочим инвестиции и в проекти, които водят до оптимизиране на оперативните разходи. Ще продължим добрите практики, свързани с развитие на човешките ресурси. Усилията ни ще бъдат фокусирани върху постигане на максимална сигурност на доставките и устойчив ръст на качеството на услугите.

На тази дата: 24 февруари 1841 г. руските селяни се вдигат на бунт против сеенето на картофи

На 24 февруари 1841 г. излиза разпореждане на руското правителство „За мерките за разпространение отглеждането на картофи”. В тираж 30 000 броя из цяла Русия е изпратено безплатно наставление по правилното отглеждане на картофите. Тези мерки са в отговор на започналите т. нар. „картофени бунтове” против насилственото въвеждане на картофите.

Бунтовете

През 1834 г. избухват вълнения сред крепостните селяни в именията на помешчици във Вятска и Владимирска губернии, но най голям размах движението придобива сред държавните селяни през 1840-44 г., явяващи се едновременно и отговор на провежданите реформи в държавните села (1837-41 г.).

Само в губерниите на Севера, Приуралието, Средното и Долно Поволжие въстават над 500 000 селяни, които унищожават посевите, пребиват държавните чиновници, самоволно преизбират старейшините, нападат с оръжие наказателните отряди.

Заедно с руснаците в движението участват марийци, чуваши, удмурти, татари, коми. Правителството войски хвърля за усмиряване на въстаниците. На много места са разстреляни селяни. Хиляди въстаници са предадени на съд, след това са откарани в Сибир или са изпратени войници.

Неуспешните царски кампании

Когато западноевропейските народи започват повсеместно да отглеждат картофи, повечето руснаци поминуват с ряпа. И то при условие, че ако французите чак по време на Великата революция научават, че картофите не са отровни и се ядат, то Петър І почти 100 г. преди това изпраща от Ротердам на граф Шереметиев чувал с картофи със заповед да бъдат разпратени из всички губернии за развъждане.

Фиаско търпи и Екатерина ІІ. През 1765 г. от Германия са изпратени в Москва 57 бъчвички с картофи. Медицинската колегия долага в сената, че най-добрият начин да се помогне на градуващите финландски селяни се крие „в тези земни ябълки, които в Англия се наричат потетес, а на други места са известни като земни круши, тортуфели и картуфели”.

Тогава по заповед на императрицата из цялата империя са разпратени клубени картофи и наставления по развъждането им. Контролът за изпълнение е възложен на местните губернатори. Начинанието обаче се проваля – народът упорито не иска да допусне на масата си чуждоземния продукт.

Даже в началото на 19 век картофът е малко известен на кулинарите в Русия. Най-образованите хора по онова време се отнасят към него с опасение. Чак до втората половина на 19 век картофът, независимо от страшните укази на правителствата, така и не намират достойно място в изхранването на народа.

Следват височайши заповеди (1840 – 1942 г.) да се посеят картофи на обществени терени за снабдяване на селяните с посевен материал, издаване указания по отглеждане, съхраняване и употреба на картофите в храненето, поощряване с премии на стопаните, отличили се в развъждането на картофи.

Тези картофени кампании отново се провалят и то не в малка степен поради това, че правителството иска да реши един толкова важен въпрос с насилствени мерки.

За бързото разпространение на картофите сред широките народни маси пречат и небивалиците, които разпространяват за „земните круши” пазителите на „старата вяра” – ярки противници на всичко ново. В една от тези небивалици се твърди, че най-първият картофен храст се появил на гроба на дъщерята на митичния цар Мамерс, която приживе по „внушение на дявола” била разпътна жена. Затова който опита този „дяволски зеленчук” ще бъде подложен на греховни изкушения и ще попадне в ада.

За предубеждението против картофите спомага и звученето на самото име, тъй като на мнозина им се причува като „крафт тойфелс”, което в превод от немски означава дяволска сила.

Макар и със сила, правителството успява да се наложи и след последните бунтове площите с картофи започват бързо да се увеличават. Ежегодно губернаторите изпращат сведения в Петербург. В края на 19 век в русия са засяти с картофи над 15 млн. декара. Към началото на 20 век картофите са считани „втори хляб”, сиреч се превръщат в един от основните продукти за храна.

Причини за „картофените бунтове”

До преди няколко десетилетия традиционно е считано, че „картофените бунтове” представляват антикрепостни вълнения на народните маси, причинени от действията на правителството. Всъщност причините са по-прости, но не по-малко интересни.

На първо място е консерватизмът и изключителното невежество на суеверните руски мужици и враждебно посрещане на всяка новост. Патриархалните селски семейства практически са херметически „консервирани” от столетия. Феодалната закрепостеност не позволява движение на хората и проникване отвън на нови идеи и възгледи за света.

На второ място в бунтовете прозира не социално-икономическа, а религиозно-есхатолическа природа, тясно свързана с представите за „последните времена”, „края на света” и „козните на Антихриста”. По време на бунтовете селяните се борят не против помешчиците и експлоататорите, а против слугите на дявола, желаещи да установят в православното село свои порядки.

Вицове, февруари 2018 г.

Интроверт от Исландия.
Порното е вредно! То дава нереална представа колко бързо идват домашните майстори!

***

Вдигнаха цените на алкохола... Вдигнаха цените на цигарите... Вдигнаха цените на винетките... Ала, цената на вазелина не е мръднала от много години!!! Това не Ви ли говори нещо?!?

***

Модерна тийнейджърка:
- Нето - 48.0 кг.
- С грим - 51.0 кг.
- С дрехи - 51.120 кг.

***

- Иска ми се да имах кинти да си купя самолет...
– Е за къв чеп па ти е самолет?
- Не ми трябва самолет бе, трябват ми толкова кинти...

***


Мечтая да си купя прозорци с изглед към Средиземно море.


петък, 23 февруари 2018 г.

Кака Гинка от Пазарджик подписа договора за ЧЕЗ

Инерком България беше избрана за купувач на всички активи на ЧЕЗ, a. с. в България. Договорът между дружествата от групата на ЧЕЗ и Инерком България беше подписан на 23.02.2018 г., съобщиха от пазарджишката семейна фирма, заради която изхвърча главата на енергийния министър Теменужка Петкова.

А тя потвърди, че е близка семейна дружка със собствениците на микрофирмата в сектор енергетика.

Процедурата по продажбата, която привлече множество международни участници, се проведе съгласно законите на Република Чехия. Предстои сделката да бъде одобрена от българските регулаторни органи, едва след което ще бъде финализирана, уточняват от фирмата на Гинка.

Дружествата, обект на сделката са: “ЧЕЗ България” ЕАД, “ЧЕЗ Електро България” АД, “ЧЕЗ Разпределение България” АД, “ЧЕЗ Трейд България” ЕАД, “ЧЕЗ информационни и комуникационни технологии Българи” ЕАД, “Фри Енерджи Проджект Орешец” ЕАД и “Бара Груп” ЕООД.

„Осъзнаваме обществената значимост на бизнеса, който ще придобием. Гордеем се, че сме сред малкото български компании, които инвестират в толкова мащабен проект в енергетиката. Първостепенна задача е да развиваме постигнатото от ЧЕЗ в условия на диалог с всички заинтересовани страни. Нашите намерения са за отговорно отношение към милионите клиенти на ЧЕЗ, служителите, ръководния екип и партньорите на дружествата.

 Ангажирани сме да работим прозрачно, изцяло в интерес на българските потребители, при спазване на законодателството и регулаторните изисквания. Това е голяма стъпка в развитието на нашата компания и ние се отнасяме много професионално и отговорно към нея“, каза Гинка Върбакова, собственик на дружествата от групата на Инерком.

Тук е добре да се уточни, че "групата" е със символични активи и работи на загуба от съвсем миниатюрни по мащаб ВЕИ-та.

„Вложихме много време, средства и усилия в подготовката на тази сделка. Ние, както и всички останали кандидати, преминахме през много проучвателни етапи и покрихме множество изисквания на продавача ЧЕЗ, а. с. и мажоритарния собственик в лицето на чешката държава. Предоставихме документи, одити, финансова и търговска информация, изискани в процедурата. Доказахме, че имаме опит и капацитет да придобием и управляваме дружествата в България в една изключително тежка процедура с множесто международни конкуренти. Благодарим на целия екип от консултанти по сделката – адвокатска кантора Allen and Overy, адвокатите ни по английско право, както и Адвокатско съдружие Спасов и Братанов, и финансовия консултант Mane Capital, както и на партньорите от банковите и финансовите институции. Ще отстояваме принципа на приемственост и ще продължим политиката на социално отговорно отношение, което за нас е част от разбирането ни за етично поведение на българския пазар.

 В дружествата на ЧЕЗ работят истински експерти и професионалисти, много от които с десетки години опит в енергетиката. За нас хората правят един бизнес успешен“, каза Милена Стоева, председател на Съвета на директорите на “Инерком България” ЕАД.
“Инерком България” ЕАД – дружество, специално учредено за целите на придобиването от ЧЕЗ, а. с., е част от и е изцяло подкрепено от голяма група компании, които се развиват повече от 10 години в областта на енергетиката, енергийната инфраструктура и строителството.

 Цялата информация относно собствеността на “Инерком България” ЕАД е прозрачна и публично достъпна. Основната част от дейността на групата е свързана с производство на електроенергия, проектиране, изграждане и оперативно управление на централи за производство на електроенергия от ВЕИ. Инерком развива фотоволтаични проекти с обща инсталирана мощност от 100 МВт.


Те включват 6 действащи централи с капацитет от 23 МВт и проект за 80 МВт централа, която ще функционира изцяло на пазарен принцип. Дружествата от групата на Инерком имат опит в изграждане на нови присъединявания, кабелни и въздушни трасета средно напрежение и реконструкция на съоръжения от преносната електроенергийна система, свързани с нови присъединявания. Групата има успешно реализирани проекти за изграждане, поддържане и реконструкция на енергийни съоръжения. Част от дружествата от групата на Инерком развиват дейност и в сферата на строителството. Компаниите членуват в секторните бизнес организации - Българската фотоволтаична асоциация и Камарата на строителите.

От Брюксел Борисов прие оставката на Теменужка Петкова

Премиерът Бойко Борисов обяви пред журналисти в Брюксел, че оставката на енергийния министър Теменужка Петкова ще бъде приета.

Той обясни, че тази сутрин е разговарял с Петкова и разбрал от нея, че наистина се познава от 20 години с пазарджишката бизнес дама Гинка Върбакова, която бе посочена за купувач на активите на чешката компания у нас.

"Не сме влияли на тази сделка. Първата ни оставка бе когато ЧЕЗ забавиха фактурите и при хората дойдоха по две сметки", припомни Борисов.

Според него сега има институциите и независимият регулатор КЕВР трябва да проверят сделката.

"Репутацията на правителството да не се влияе от тази продажба, с която не сме ангажирани по никакъв начин. Правилното е г-жа Петкова да даде оставка. С коалиционните партньори ще решим кой да я замести", каза Борисов.


Той подчерта, че държавата няма как да влияе и да упражнява власт над ЧЕЗ, Енерго Про и ЕВН.

Теменужка Петкова подаде оставка заради сделката за ЧЕЗ

Енергийният министър Теменужка Петкова е депозирала оставката си пред премиера Бойко Борисов. Това съобщи тя преди минути в парламента изненадващо за всички.

Причината за това е сделката за продажбата на ЧЕЗ от семейна пазарджишка фирма.

Компания е малката фирма от Пазарджик - "Инерком груп", която е има три малки соларни мощности и трудно би могла да бъде определена като стратегически инвеститор.

Едноличен собсвеник на фирмата е Гинка Върбанова, а "Капитал" излезе с информацията, че Петкова е кума на семейството.

Пред журналисти в парламента тя отрече да им е кумувала, но призна, че се познават от 20 години.


За да няма спекулации и за да не се замесва името на премиера с грешни интерпретации, Теменужка Петкова депозирала оставката си.

Волен Сидеров откри фронт срещу Валери Симеонов

Разнобоят в “Обединени патриоти”, за който напоследък алармира единият му съпредседател – Валери Симеонов, очевидно превзема цялата управляваща коалиция ГЕРБ – “Обединени патриоти”. Самият Симеонов предупреди в последните дни, че патриотичното обединение “скърца” заради стремежа на ВМРО начело с Карсимир Каракачнов да узурпира медийното пространство за собствени цели, както и заради пасивността на шефа на парламентарната група на “Обединени патриоти” (ОП) Волен Сидеров, който не предприема нищо за изглаждане на напрежението.

Умълчалият се напоследък Сидеров внезапно се активизира и не само призна за конфликт в ОП, но обвини за него председателя на парламентарната група на Цветан Цветанов, като едновременно с това нападна Валери Симеонов. „Не е работа на Симеонов да разсъждава върху работата на парламентарната група. Ако иска да оглавява парламентарната група – да заповяда, аз мога да отида на негово място. И всеки да си гледа работата. Ако той иска да менторства и да казва какво трябва да се случва навсякъде, това не е правилно”/, коментира преди ден Волен Сидеров пред партийната си телевизия “Алфа”.

Цеко е достатъчно богат, за да се грижим ние за неговите интереси

Според него вицепремиерът Симеонов, който е основният двигател в правителството за разширяването на ски зоната в Банско чрез спешни промени в плана за управление на Национален парк “Пирин”, предизвикали граждански протести, обслужва олигархични интереси. „Ние (ОП) влязохме в тази управляваща коалиция “не за да правим лифтове, пързалки, ски писти и писти за шейнички, влязохме да вдигаме доходите, това беше нашата основна цел, да вдигаме стандарта на българите. „А не да се грижим откъде ще мине лифтът и фирмата офшорна с Георгиус Георгиу от Кипър, назначен да прикрива истинския собственик, дето в крайна сметка Борисов му каза името – Цеко, да се грижим за неговите интереси. Той е достатъчно богат Цеко, за да се грижим ние като патриотична формация да прокарваме закони в негова полза. „Айде моля ви се, ако обичате, колеги в изпълнителната власт, главно към двамата вицепремиери се обръщам, да отклоним поглед от лифтовете, плажовете дискотеките, пинакотеките и да почнем да мислим за прехраната на българина”, призова Сидеров.

“Другият вицепремиер пък се е вторачил в самолети”, продължи той, визирайки министъра на отбраната Каракачанов. Към него също бе отправен конкретен съвет: Ние сме дали на САЩ военни бази, не плащат нула, айде ако обичат да подарят 20 самолета, а не да искат 2 милиарда от измъчения българин. Има парламентарна група, тя работи много добре под мое ръководство, балансът е налице, каза в заключение Сидеров.

Откритият от него фронт срещу зам.-председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов визира и нещо като заговор между Валери Симеонов и Цветанов за ратифициране на Истанбулската конвенция. “Председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов беше главният, който работеше за приемането на Истанбулската конвенция. Ако не бях заявил категорично, че групата на Обединени патриоти е против конвенцията, и ГЕРБ не я бяха оттеглили, тя можеше да бъде препъни камък в отношенията между коалицията на Обединени патриоти с ГЕРБ. Когато аз заявих, че няма да я подкрепим, Цветанов вече беше подработил лидера на НФСБ, и от тях започнаха да се чуват гласове, че ако има придружаващи декларации може и да мине. Тогава се разгневих и казах, че това може да е краят на коалицията. Ако Цветанов продължава да работи за тази конвенция, това означава,че той работи срещу правителството на ГЕРБ и ОП”, предупреди Волен Сидеров.

Самият Валери Симеонов никога не е подкрепял Истанбулската конвенция, но обяви за “глупотевина” поискания от Каракачанов референдум за гей браковете. “Много обичам бивши комунисти от МВР да разсъждават за комунизъм”. Лидерът на “Атака” обаче обвини Цветанов и затова, че действал като “координатор” и отклонявал важни теми, като вместо това се занимавал с отстраняването на зам.-председателя на парламента от БСП Валери Жаблянов, който оправдава политическите убийства на Народния съд през 1945 г.

Това е загуба на парламентарно време, каза Сидеров в четвъртък пред БНТ, пояснявайки защо народните представители от “Атака” не са участвали в обсъждането и гласуването на оставката на Жаблянов. “Много обичам бивши комунисти от МВР да разсъждават за комунизъм”, заяви Сидеров по адрес на Цветан Цветанов. По думите му Цветанов действа като “координатор”, който умишлено размивал чрез незначителни теми тип “дъвка” важните за обществото въпроси: “Например, закона за българския език, който сме подготвили отдавна. Промените в състава на КЕВР, които вдигнаха цената на водата. Тези теми не са важни за председателя на групата на ГЕРБ, за него е важно да отстрани зам.-председателя на Народното събрание, защото ставало дума за Народния съд. Господин Цветанов е овладял тактиката да отклонява важните теми. Аз по принцип „много обичам бивши комунисти от МВР“ да разсъждават за комунизъм, социализъм и Народен съд”, коментира Сидеров. Не влизал в сблъсък с Цветанов, защото не сме на едно ниво.

Той заяви още, че не влиза в сблъсък с Цветан Цветанов, защото не са на едно ниво – Цветанов не бил прочел толкова книги, колкото той. Според него можело да се стартират енергийни проекти, но ръководството на ГЕРБ предпочита да се занимава с философски въпроси. Шефът на “патриотите” в парламента изрече всичко това два дни след съвместното заседание на групите на ГЕРБ и ОП, на което според Цветанов решили с консенсус да бъдат отговорни при изразяване на лично мнение, за де не се създава впечатление за противоречия между тях. От изказването на Цветанов се разбра също, че предстои заседание на политическия съвет на управляващата коалиция, на което ще бъдат обсъдени две теми, по които не е постигнат консенсус, но отказа да каже кои са.

Цветанов се въздържа да коментира обвиненията на Сидеров в четвъртък. “Уважавам всяко различно мнение. Когато има подобни изводи или упреци към мен, специално от коалиционни партньори, не очаквайте от мен да давам отговори през медиите.* Докато не разговарям с Волен Сидеров, няма да коментирам темата. Не смятам, че трябва да бъдем генератори на изкуствени скандали в обществото и в парламентарното мнозинство”, каза пред репортери председателят на ПГ на ГЕРБ.

Напрежението между ГЕРБ и “Обединени патриоти” досега не беше на дневен ред, за разлика от разправиите между ВМРО, НФСБ и “Атака”. Още при преговорите за съставяне на правителство с ГЕРБ се заговори, че националистите са пред разпад, но очевидно участието във властта се оказа добра спойка и месеци наред лидерите на трите партии демонстрираха солидарност помежду си, когато някой от тях бе атакуван. Най- прилежен в тройката е бившият клиент на прокуратурата Волен Сидеров, който тотално прекрати агресията и театралните си изцепки.


Това, което се случи зад кадър е, че “Атака” открито вкара в управлението кадри, свързани с ДПС и Делян Пеевски, а Каракачанов прокарва същите интереси, но по-прикрито. Валери Симеонов кара по своя волна програма и политическият му дневен ред често се разминава както с този на премиера Бойко Борисов, така и на правителството, а очевидно – и на собствената му коалиция ОП.

по Медиапул

На тази дата: 23 февруари 1905 г. създават първия „Ротари” клуб

Пол Харис създател на Ротари клуб.
1905 г. в Чикаго адвокатът Пол Харис и трима други бизнесмени създават първия „Ротари” клуб. С днешна дата могъщата организация има претенцията да събира на едно място лидери, които доброволно отдават времето и уменията си, за да служат на своите общности и света.

Във вечерта на 23 февруари 1905 г. никой от участниците в първата ротари сбирка не е толкова смел в мечтите си. Пресилена е дори думата „сбирка” за неформалната среща на четирима приятели в офиса на един от тях. Домакин е минният инженер Густавус Лоер. Карето се събира по идея на адвоката Пол Пърси Харис. Останалите участници в срещата са търговецът на въглища Силвестър Шийл и Хирам Шори - предприемач от шивашкия бизнес. Идеята е сбирките им да стават всяка седмица, а членовете да се редуват като домакини. Мотор на движението е Пол Харис.

В началото на 90-те години на 19 в. Харис завършва право, но вместо да се озове в адвокатска кантора, той тръгва на пътешествия. През следващите пет „скитнически” години подхваща какво ли не - репортер в „Сан Франциско Кроникъл”, актьор, играч на борсата, каубой, берач на грозде, пътуващ търговец на мрамор и гранит, нощна смяна в хотел. През 1896 г. Пол Харис вече е в Чикаго и подхваща адвокатска практика. Чувства се самотен, защото няма познати извън работата си. Един ден негов клиент го кани на вечеря. След хапването двамата тръгват на разходка и домакинът запознава Пол с всички търговци в квартала. В този момент на Харис му хрумва идеята за създаване на общност от бизнесмени, основана на приятелството и помощта. Години по-късно клубовете са факт.

През 1910 г. Ротари свиква първия си конгрес в Чикаго и шестнадесетте съществуващи тогава клуба се обединяват като Национална асоциация на Ротари клубовете. Първият клуб извън границите на САЩ е основан в Канада през 1911 г. С това Ротари става международен. По-късно същата година е създаден клуб и в Лондон. Веднъж преминало Атлантика, движението бързо се разраства, в резултат на което на конгреса в Минесота, през 1912 г. организацията вече се нарича Международна асоциация на клубовете Ротари и по-късно през 1922 г. името й е съкратено на Ротари интернешънъл.

Първият Ротари клуб в страна, в която не се говори английски, е сформиран през 1916 г. в Хавана, Куба. Ротари става наистина световна организация след 1920 г., когато движението достига до Южна и Централна Америка, Африка, Австралия и Азия.

Първата емблема на Ротари е обикновено колело на каруца в момент на движение като символ на „цивилизация и движение”. През 1923 г. колелото с 24 зъбци и шест спици се възприема за символ, като се добавя и ключ на оста, за да покаже, че колелото е работещо, а не в застой. На конгреса в Далас, Тексас, през 1929 г. е представено официалното описание на емблемата. Кралското синьо и златно са избрани за официални цветове на Ротари, а флагът на Ротари е бял с колелото, изобразено в средата.

Вицове, февруари 2018 г.

Паркиране пред магазин за алкохол.
- Какво работиш?
- Шия парашути.
- Брей, много отговорна работа!
- Не мисля, досега никой не се е оплакал.

***

Можете да съблазните мъж, който има вярна жена. Можете да съблазните мъж, който има сексапилна любовница, но не можете да съблазните мъж, който има шише ракия и точно си е нарязал салатката...

***

Български министър е на посещение в Италия. След деловата част италианският му колега го кани на вилата си. Нашият човек е учуден от прекомерния лукс и пита италианеца:
- От наследство ли получи такова богатство, че си построил такъв палат?
- Не! - отговорил италианеца.
- Ама виждаш ли оная магистрала?
- Да! - кима нашият....
- Е, асфалтът и е вместо 15 см. само 14. Оттам са паричките за виличката.
След време италианецът връща посещението и след деловата част е поканен на гости във вилата на българския министър. Какво да види? Не е палат, а дворецът на персийския шейх - водоскоци, градини, фонтани, басейни, тенис-кортове...
- Е, не, откъде тия пари? - пита италианецът.
- Виждаш ли оная магистрала?
- Не! Не я виждам! - кокори се чужденецът.
- Именно! Оттам са!

***

Гадателка предсказва съдбата на млада жена:
- Скоро ще се запознаеш с млад и красив мъж и ще живееш с него в съвършена хармония!
- Хм, това е страхотно... А може ли да ми предскажете как ще реагира съпругът ми?

***


Жена ми е на две диети едновременно, защото не може да се наяде с една.

четвъртък, 22 февруари 2018 г.

Гинка Върбакова от Пазарджик купува бизнеса на ЧЕЗ

Надзорният съвет на чешката енерго компания ЧЕЗ даде предварително одобрение за продажбата на българските активи на компанията, съобщи Ройтерс.

У нас дружеството държи най-голямото енергоразпределително предприятие у нас. ЧЕЗ доставя ток на територията на 10 области в страната от Западна и Централна България, включително и в столицата София.

Според Ройтерс ЧЕЗ е започнал ексклузивни преговори с един от кандидатите, който има активи във възобновяеми енергийни мощности, а цената се очаквала да бъде "няколкостотин милиона евро".

Чешки медии назовават и името на избраната компания - малката фирма от Пазарджик "Инерком груп", която е има три малки соларни мощности и трудно би могла да бъде определена като стратегически инвеститор.

Иде реч за семейна компания, която е еднолична собственост Гинка Върбакова, чиято кума според вестник "Капитал" е министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

Иначе активите на "Инерком груп" са изключително скромни. За 2016 г. те са на стойност от 90 000 лева, а дружеството е отчело загуба от 11 000 лева.

Как и с какви пари едно толкова малко предприятие ще купи бизнеса на ЧЕЗ у нас изобщо не е ясно. Неофициално се знае, че чехите са готови да продадат бизнеса си у нас за не по-малко от 300 милиона евро.


ЧЕЗ наскоро продаде и ТЕЦ-Варна за 50 милиона евро на фирмата "Сигма" ООД на бившия транспортен министър Данаил Папазов.

Любопитно: Как adidas взе правата за трите ленти за 3 хиляди наши пари и две бутилки уиски

През 1916 г. в центъра на Хелзинки се появява малък дюкян, а над вратата му има табела "Ab Sportartiklar Oy".

В магазинчето се продават ски, щеки и всякаква друга зимна екипировка, изработена от финландска бреза.

Материалът се отличава с лекото си тегло и гъвкавост, и се смята, че допринася много за прогреса на скиорите от началото на миналия век.

Популярността на "Ab Sportartiklar Oy" се разпростирала бързо и през 1920 г. марката сменила името си на по-понятното за чуждите клиенти "Karhu". На фински това значи "мечка" и е директна препратка към първоначалната емблема на бранда, която изобразява мечок на ски.
Скоро "Karhu" става официален доставчик на екипировка на финландския олимпийски тим. С логото на марката легендарният бегач Пааво Нурми печели 9 златни медала на Игрите в Антверпен през 1920-а и в Париж 4 години по-късно.

През 1932-ра пък в Лос Анджелис две златни отличия завоюват работници на фирмата - Мати Ярвинен (копие) и Лаури Хетинен в бягането на 5000 м.

В компанията толерирали служителите си да спортуват по време на обедните почивки, макар и без да осъзнават, че коват олимпийски шампиони.

По време на Втората световна война "Karhu" произвежда камуфлажни униформи, палатки, военни ботуши, раници и ски за финландската армия.

През 1952-ра "мечоците" са на върха на славата си. Местните атлети доминират на домашните
Игри в Хелзинки, а нацията се радва на 15 златни отличия.

Но погледнете снимката на шпайковете на финландците отдолу и кажете не ви ли напомнят на нещо?
С появата на трите ленти значи е дошло времето в разказа да се появи и името на Ади Даслер.

След завръщането си от Първата световна война той започва да произвежда свои обувки в кухнята на майка си. Баща му Кристоф, който работи в обувна фабрика, и братята Целайн, които произвеждат шпайкове, подкрепят Адолф в начинанието му. През 1924-та и брат му Рудолф Даслер също се включва в бизнеса.

На олимпиадата в Берлин през 1936 г. много от атлетите се явяват с обувки по модел на Ади Даслер, сред които е и Джеси Оуенс.

Пред погледа на Адолф Хитлер тъмнокожият американски лекоатлет печели 4 златни медала. Ади Даслер е във възторг по време на триумфите на Джеси, но проблемът е, че никой не разбира, че бегачът е с екипировка, произведена от все още малката му тогава компания, която през 1949-а ще получи името, което носи и до днес - adidas.

Шпайковете са изцяло бели и дори и най-тънките познавачи по онова време не могат да разпознаят модела от снимките в пресата.
Буквално дни по-късно Даслер бил във фабриката си, когато видял недовършени обувки - били черни и оставало да им бъдат пришити по няколко странични кожени ленти, които фиксират по-здраво крака и същевременно покриват бялото.

И в този момент Ади стигнал до гениалното прозрение, че "недовършените" обувки биха били разпознаваеми от всеки и видими отдалеч.

Решава, че идеалният брой на лентите е три. Но дизайнът с три ивици вече е използван от "Karhu". След супер успешните за финландците Игри през 1952-ра, Даслер кани представители на "мечоците" на спортния панаир във Франкфурт.

Именно там отправя и офертата си за правата за използването на трите ленти.

Учудващо финландците склоняват бързо да се разделят със запазената си марка срещу... две бутилки уиски и сума, равна на 1600 евро.

Историята звучи като научна фантастика, но е разказана в официалния блог на "Karhu", както и в известната книга за adidas и Puma - "Pitch Invasion". Така Ади Даслер завинаги решава проблема с идентифицирането на стоките adidas.

***

Марката "Karhu" все още е жива. Тя вече не е толкова влиятелна, колкото в първата половина на 20-и век, но финландците все още произвеждат маратонки.

Сегашните олимпийски състезатели на страната вече не обикалят света с екипировка с логото с мечето, но често с чифт "Karhu" се разхождат звезди като Кание Уест.

Значи нещата все пак не са толкова зле, дори и след една от най-лошите сделки за всички времена.


Замислете се - две бутилки уиски и 3 бона наши пари за гарантирано вечно място на почетната стълбичка на пазара.


На тази дата: 22 февруари 1848 г. с антиправителствен митинг в Париж започва Френската революция

1848 г. с антиправителствен митинг в Париж започва Френската революция. В следствие избухва въстание, което продължава до 24 февруари. Това е началото на Френската буржоазно-демократическа революция.

Юлската монархия е свалена и е обявена Втора република. Създадено е временно правителство, което въвежда всеобщо избирателно право, свобода на словото и на печата.Френската революция от 1848 г. е част от революциите в Европа през пролетта на 1848 г., които засягат почти целия континент с изключение на Англия, Русия и Османската империя.

Политическите промени във Франция в края на 40-те години на 19 в. са предшествани от криза, която първо засяга хранителните продукти и заплашва страната от глад. Реколтата от 1846 г. се оказва лоша, тъй като се наводнява долината на р.Лоара и се повишава рязко цената на житото, а в същото време се появява и болест по картофите.

Общата търговска, промишлена и финансова криза от 1847 г. извънредно влошават положението на народа. Фалират 4762 фирми, промишленото производство спада с 50%, а „парижката промишленост” е парализирана 70%. Особено са тежки последиците от кризата за работниците. Крайно недоволна е и дребната и средната буржоазия, дори някои едри промишленици и търговци. Всички те искат реформи и се обръщат към правителството и парламента с петиции.

Френското правителство купува храни от чужбина срещу злато, но покупателната способност на французите е слаба. Безработицата засяга цели отрасли - строителство, металургия, мини. Кулминацията на кризата е през 1847-1849 г., когато засяга банките.

Крал Луи-Филип се надява, че кризата ще премине бързо, тъй като за няколко месеца снабдяването с храни се нормализира, но не отчита, че натрупаното обществено недоволство е много силно. Опозицията издига искания за провеждането на избирателна и парламентарна реформа. Управляващата класа гледа с презрение на исканията.

За 22 февруари в 12-и район на Париж е насрочена демонстрация в защита свободата на събранията, правителството я забранява. Въпреки това сутринта работници, студенти и занаятчии независимо от проливния дъжд излизат на демонстрация. Кралят изпраща срещу тях войска. Стават сблъсквания. Демонстрантите започват да се въоръжават и да строят барикади. Националната гвардия съчувства на народа и не оказала подкрепа на правителството.

На следващата вечер близо до сградата на Министерството на външните работи войската открива огън по невъоръжените демонстранти: 52 души са убити, мнозина са ранени. Крал Луи-Филип е принуден да приеме оставката на министър-председателя Гизо, но вълненията не спират.

През нощта срещу 24 февруари в Париж има повече от 1512 барикади и започва народно въстание, организирано от членове на тайните републикански дружества. В Париж са разпространени възвания, които призовавали народа да продължи борбата. Като овладяват двореца, въстаниците изгарят кралския трон и след това нахлуват в двореца, където заседавала Камарата на депутатите, с викове: „Долу регентството! Долу Камарата! Да живее републиката!”.

Вицове, февруари 2018 г.

Ленин гледа буржоазията
- Дай съвет като психолог на психолог - мъжът ми не харесва моето куче.
- Имаш избор - да го отровиш или да го удавиш.
- Кого ?!
- Имаш избор

***

Любовта никога не изчезва. Тя просто сменя телефонния номер и започва да го вдига на други…

***

Ако програмист седи десет минути без работа на работното си място, той автоматично преминава в спящ режим.

***

И шофьорът на таксито ми се хвали:
- Обичам си работата. Сам съм си началник. Никой не ме командва!
А, аз му викам:
- Ето, точно тук: завийте, наляво!

***


Първо злато от зимната олимпиада. Българска спортистка донесе злато от Корея! Купила си обеци и пръстен от магазинче в олимпийското село...

сряда, 21 февруари 2018 г.

71-ви сме по корупция заедно с Вануату и Буркина Фасо

Индексът за възприятие на корупцията на България през 2017 година е 43 пункта, като с това страната заема 71 място в световната класация на Transparency International за 2017 г.

В рамките на класация сред държавите-членки на Европейския съюз страната ни продължава да заема последно място (средната стойност на индекса за ЕС е 65).
Сравнението с индексите на страните от Централна и Източна Европа, които се присъединиха към общността през 2004 и 2007 г., също показва значими разлики: България все още не успява да навакса темпа на повишаване, който поддържат по-голяма част от държави в тази група, като например Чехия, Естония, Латвия и Литва.

От друга страна позицията на България е съизмерима със средната оценка в глобален мащаб (43) и със средната стойност на индексите на останалите страни от Балканите (42,27), което ни поставя сред Вануато, Буркина Фасо и доста преди Албания, съответно.

По-добре от нас са Намибия, Куба, Сенегал, Сао Томе и Принсипи и пр.
България е включена за двадесети път в изследването на Transparency International. Въпреки че в сравнение с предходната година индексът бележи повишение от 2 пункта (и "придвижване" с 4 места напред, б.р.), е необходимо да се вземе предвид, че стойности под 50 пункта са показател на системен проблем с корупцията. Промяната от две точки в резултата на Индекса не е статистически значима, тъй като подобни движения са наблюдавани и преди това, без да пречупват тенденцията на застой, а е и в границата на статистическата грешка.
Анализът на резултатите от този период дава основание за критична оценка: все още липсва съществен напредък в борбата с корупцията, а на фона на положителното развитие при значима част от останалите държави-членки на ЕС индексът на страната откроява тенденция на сериозно изоставане.

Сравнителните резултати от изследването за България подчертават необходимостта от промяна в политиката за противодействие на корупцията, като в тази връзка трябва да бъде проявен ясен ангажимент за ефективно функциониране на институциите, които играят основна роля в тази област, включително и на новия антикорупционен орган, пишат от Transparency International.


Дали подобрението от 2 пункта ще се превърне в устойчив тренд, ще зависи от резултатите в две основни направления в краткосрочен план: ефективността на реализация на електронното управление в процеса на взаимодействие „администрация-граждани-бизнес“ и ефективността на работа на новия антикорупционен орган в страната. За да бъде необратим процесът, в дългосрочен план трябва да бъде категорично преодолян проблемът с политическата корупция.

Жаблянов падна

Със 110 гласа "за" Валери Жаблянов бе освободен като зам.-председател на Народното събрание. Против това предложение гласуваха 71 депутати, въздържали се нямаше. Дебатите в Народното събрание бяха разгорещени, имаше и обидни квалификации, а споровете продължиха над два часа.

Корнелия Нинова се закани, че решението на парламента за освобождаването на Жаблянов ще отиде в Страсбург, както и че ще сезира Конституционния съд. ДПС пък отказаха да участват в дебатите, защото искането за оставка нямало правни основания.

Причина за искането за оставката на Жаблянов бе декларация на БСП, свързана с провеждането на Луковмарш. Автор на това писмо бе именно Валери Жаблянов и в него той нарича Народния съд "необходимо и неизбежно правосъдие". Първоначално БСП не искаха да разкрият автора, а след като стана ясно, че Жаблянов я е писал, социалистите твърдяха, че става въпрос за техническа грешка, че текстът е пратен до медиите.

Още преди да бъде гласувана програмата за деня в парламента, от БСП поискаха точката за освобождаването на Жаблянов да отпадне с мотивите, че искането е противоконституционно и срещу правилата на парламента.

"Това са скалъпени мотиви - той не е прекрачил правомощията си", каза Филип Попов в защита на своя колега.

Според БСП няма нарушение на правилника, а изразяване на различно мнение, за което никой в България не трябва да бъде порицаван.

По правилник, за да бъде освободен зам.-председател от поста му, трябва да има системни нарушения. ГЕРБ в мотивите си сочат три нарушения на Жаблянов, всички от тази година:
- Когато Жаблянов нарече договора за добросъседство с Македония "търгашество от най-ниска проба" и с това е принизил десетилетния труд между двете държави;

- Когато Жаблянов прекъсна минутата мълчание в памет на жертвите на комунистическия режим на 1-ви февруари;

- Когато Жаблянов нарече Народния съд "необходимо правосъдие".

Мотивите на ГЕРБ бяха представени от председателя на правната комисия Данаил Кирилов. "Смятаме, че освен задълженията, които Жаблянов има, той е и редови народен представител. При това положение ние бяхме грубо възмутени от твърдението, че Народният съд е необходимо правосъдие", каза Кирилов. През това време Жаблянов крещеше от мястото си в залата "Кои вие?".

ДПС отказаха да участват активно в дебатите и единствено Йордан Цонев прочете декларация, а след това цялата група на Движението напусна залата.

"Смятаме, че няма правни аргументи за исканата оставка, защото в лично качество е изразил мнение срещу договора за добросъседство с Македония. Относно жертвите на комунизма: едно е дали сме съгласни с Жаблянов или не, но да постави свои искания от трибуната на парламента да бъдат включени и други жертви, това е негово право."
След речта на Жаблянов в зала останаха само ГЕРБ, ОП и Воля, а дебат вече нямаше. Останаха само изказвания, някои далеч от темата. Цветанов например благодари на избирателите си, че са подкрепили демокрацията, а Марешки пък се опита да започне дебат какво е център-дясно и какво е демократична партия.


След като парламентът гласува освобождаването на Жаблянов, БСП отказаха коментар пред медиите.

Фотофакт: Варненци почетоха паметта на Пламен Горанов

Десетки варненци се събраха снощи пред сградата на общината, за да почетат паметта на Пламен Горанов. Преди 5 години на този ден той се самозапали в знак на протест срещу управлението на града, а няколко дни по-късно почина.

Пламен Горанов се превърна в символ на многохилядните протести от 2013 година.


Три дни след смъртта му беше обявен национален траур, а тогавашният кмет Кирил Йорданов, управлявал Варна 14 години, подаде оставка.

На тази дата: 21 февруари 1848 г. Карл Маркс и Фридрих Енгелс публикуват „Комунистическия манифест”

1848 г. немските философи Карл Маркс и Фридрих Енгелс публикуват „Комунистическия манифест”. Трудът им е считан за едно от най-значимите политически философски произведения. Текстът на манифеста нито веднъж не е претърпявал корекции.

В предговора към немското издание на Манифеста от 1883 г. Енгелс заявява, че произведението е дело основно на Маркс. В произведението Маркс изказва твърдения относно Втория Райх и възможността от евентуална война на народите. В своите тези немският философ доказва чрез неопровержими доводи, че пролетариатът в своята същност е по-скоро едно твърдение, отколкото исторически факт.

През 40-те години на 19 в. класовата борба между пролетариата и буржоазията излиза на първи план в най-развитите страни на Европа. От 1845 до 1848 г. Енгелс и Маркс живеят в Брюксел и прекарват по-голямата част от времето си в организиране на германските работници в града. Малко след пристигането си, те се свързват и се присъединяват към нелегалната немска комунистическа лига. Комунистическата лига е приемник на старата Лига на справедливостта, основана през 1837 г., но наскоро разпусната. Тя е международно общество на пролетарските революционери с клонове в различни европейски градове и има контакти с нелегалната конспиративна организация на Луи Огюст Бланки. Макар много от членовете да са имигранти, някои от новите сътрудници са белгийци.

Комунистическата лига възлага на Маркс и Енгелс да напишат брошура, която обяснява принципите на комунизма. Така се ражда Манифест на комунистическата партия. За първи път е публикуван на 21 февруари 1848 г. Той завършва с крилатата фраза: „Нека управляващите класи треперят пред комунистическата революция. Пролетариатът няма какво да загуби, освен своите вериги. Те ще спечелят света... пролетарии от всички страни, съединявайте се!”.

Самата програма съдържа 10 точки: Експроприация на землената собственост и използване на доходите от земята за покриване на държавните разходи; Висок прогресивен данък; Отмяна на правото на наследяване; Конфискация на имуществото на всички емигранти и метежници; Централизация на кредитирането в ръцете на държавата посредством национална банка с държавен капитал и с изключителен монопол; Централизация на всички транспортни средства в ръцете на държавата; Увеличаване на броя на държавните фабрики, оръдия на производство, разчистване и подобрения на земята по общ план; Еднакви задължения на труда за всички, учреждаване на промишлени армии, особено за земеделие; Съединяване на земеделието с промишлеността, съдействие за постепенното отстраняване на различията между градовете и селата; Обществено и безплатно възпитание за всички деца. Премахване на труда във фабриките на децата в съвременната му форма.

След смъртта на Маркс, Енгелс отдава голяма част от времето си, за да довърши редакцията на Маркс на „Капиталът”.

Вицове, февруари 2018 г.

Всички сме тръгнали от някъде...
Колкото пъти Вълчо срещал Зайо, толкова пъти го оправял. Зайо не издържал и се оплакал на лъва. Царят на животните осъзнавал, че е несправедливо, но Вълчо не бил кой да е и за това отсъдил, че Вълчо ще такова Зайо, но само веднъж на ден. Не останал доволен Зайо, но се примирил. На другия ден, на сутринта излязъл на разходка и Вълчо веднага го издебнал и оправил. На обяд се повторило всичко, Зайо се възмутил:
– Вълчо, какво става, нали беше само по веднъж на ден?
– Ами това е за утре!
И така продължило. Зайо, за да не се обърка, взел да си води бележки. Една хубава заран Лиса, докато се разхождала из гората, съзряла Зайо на една слънчева полянка, целият затрупан с бележки, дращи с молив, отмята нещо, ядосва се:
– А бе, Зайо… Какво става?
– Лисо… Да ми се махаш от главата, че не стига, че непрестанно ме таковат, ами и съм затънал в бумащина…


***

16 годишна преспала със стотина мъже, заради облог. Ужас! Толкова млада, а вече залага!

***

Чл.67 от Истанбулската конвенция:
- В случай, че Пеперуда излезе от пашкул и е неориентирана за пола си, се нарича ПЕДЕРУГА.

***

Алкохолът никога не е решавал проблемите, но пък колко нови и интересни добавя!

***

Враната била кацнала на висок клон. Под дървото пристигнало зайче.
-Какво правиш? - попитало то враната.
-Нищо!
-Може ли и аз да поседя тук и да не правя нищо?
-Може! - съгласила се враната.
Зайчето седнало на задните си лапички под дървото. Но ... пристигнала лисица и го изяла.
Враната погледнала надолу и поклатила тъжно глава:

-Забравих да му кажа, че за да не правиш нищо, трябва да седиш нависоко!


вторник, 20 февруари 2018 г.

Турски съдии бягат с гумена лодка в Гърция

17 турски съдии и държавни чиновници са избягали с надуваема гумена лодка в Гърция, където са поискали убежище, съобщи Нюз.Ру, като цитира сайта "Политисхиос".

Групата била открита и спасена от гръцката брегова охрана. Бегълците заявили пред местните власти, че са преследвани в родината си от режима на президента Реджеп Ердоган и могат да бъдат хвърлени в затвора.

Всички те са транспортирани в център за приемане на бежанци и мигранти, където ще бъдат регистрирани.


След неуспешния опит за преврат в Турция през юли 2016 г. бяха арестувани над 50 000 души. От работа бяха уволнени повече от 140 000 души, сред които много военни.


"По дяволите, пропуснах" или денят, в който едва не застреляха кралица Елизабет II

Това е историята на може би най-близкия опит до това някой да убие кралица Елизабет II. През 1981-а Кристофър Джон Люис е проблемен тийнейджър от Нова Зеландия, който се прицелва със своята 22-калибрена пушка към Нейно величество по време на обиколката й в страната, хващайки на мушката си нейния костюм в нефритен цвят.

Куршумът пропуска целта си, но според репортер от сайта Stuff и неговото разследване, тийнейджърът става обсебен от идеята да заличи от света кралското семейство.

В същото време новозеландското правителство се опитва да прикрие колко близо е бил самозваният терорист до това да убие кралицата.

Две години след опита за атентат тийнейджърът планира да застреля принц Чарлз, който е на посещение в страната. За целта младежът се опитва да избяга от психиатричното отделение, в което се намира. А през 1995-а полицията на Нова Зеландия го изпраща на платена от държавата ваканция по време на ноемврийската обиколка на кралското семейство. Властите вярват, че ще е по-безопасно да дреме на някой бряг, вместо да търси начин да стреля по членове на монархията. Люис се самоубива в затвора през 1997-а.

До 17-тата си година тийнейджърът вече има в досието си въоръжен грабеж, умишлен палеж и измъчване на животни. Негови идоли са австралийският бандит Нед Кели и американският сериен убиец Чарлз Менсън.

В сряда, 14 октомври 1981-а , Люис слага ръкавици и зарежда пушката си в изоставена тоалетна кабинка в сграда в най-стария град на Нова Зеландия - Дънидин. Неговата цел е колоната от автомобили пет етажа по-надолу, която съпровожда кралицата. По-късно в мизерния апартамент на момчето са открити изрезки на британското кралско семейство, както и подробен план на обиколката на кралицата за деня.

Елизабет II тъкмо слиза от своя Rolls Roys, за да поздрави събралото се множество от 3500 души, когато на тревистия банкет се появява характерна пукнатина. Според бивш полицай от поделението в Дънидин властите веднага вземат мерки да потулят това колко сериозен е инцидентът като казват пред британската преса, че шумът е бил от паднал наблизо знак. По-късно, след настоятелни въпроси от страна на журналистите лъжат, че звукът е бил от някого, който е палил пиратки наблизо.

Мнозина смятат, че тогавашният премиер Робърт Мулдуън се страхува, че ако се разчуе колко близо е бил тийнейджърът до това да убие кралицата, кралското семейство няма да стъпи повече в Нова Зеландия.

Според годишния доклад на новозеландската полиция от 1981-а случаят с Нейно височество служи, за да напомни на всички за потенциалните рискове за кралските особи, най-вече по време на техните публични изяви.

Полицията разпитва момчето осем пъти. Люис през цялото време казва, че е инструктиран да убие Елизабет II от англичанин който се представя с прякора "Снежния човек" и от когото много го е страх.

По показания на Люис Снежния човек му разказва за про-нацистит, за дясното крило в Англия - Националния фронт, освен това кани момчето за член на една от подобните групи, които вече се появяват и в Нова Зеландия.

По-късно младежът признава, че е бил посещаван от високопоставени правителствени лица в Уелингтън по време на неговите 13-дневни разпити. Заповядано му е никога и с никого да не обсъжда инцидента. Той е заплашен, че ако някой издаде подробности около разпитите, около стрелбата или за сградата, от която е стрелял, ще го сполети съдба, по-лоша и от смъртта. Това пише Люис в чернова на автобиография, открита до трупа му, която е публикувана посмъртно.

Още доказателства за обсесията на тийнейджъра по кралското семейство излизат през 1983-а, когато той се опитва да обезоръжи пазач в психиатричната клиника, в която е задържан в желанието си да опита да убие принц Чарлз и невръстния тогава Уилям.

14 години след опита на Луис да отнеме живота на кралицата, монарсите се завръщат в Нова Зеландия през ноември 1995-а.

По онова време Луис е на 31 години и продължава да представлява сериозна опасност за живота на кралицата, така че властите го пращат до Големия бариерен остров в северната част на страната с безплатен престой, джобни пари и превозно средство. Той все пак не е под 24-часово наблюдение.

По време на своето 10-дневно изгнание той започва да се чувства като кралска особа. Полицията има две цели - да държи Луис далеч от втория тур на монарсите и да скрият колко близо е бил до това да убие кралицата по време на първото й посещение. Всички отчаяно се опитват да държат проблемния младеж далеч от светлините на прожекторите.

Никой не може да сглоби пъзела на това какво точно се е случило, някои детайли се губят, други са прибавени като градски легенди.

Мъри Ханан, който е представлявал Луис, казва, че умишлено не са искали да предявят обвинения в държавна измяна, която тогава се наказва със смъртна присъда, за да потулят опита за убийство.

Фактът, че опитът за убийство се случва в Нова Зеландия, е достатъчно гореща политическа тема. Когато Луис се изправя пред съда, неговият опит да убие кралицата е принизен до незаконно притежание на огнестрелно оръжие и носенето му на публично място. Опитът за убийство - срам за полицията и правителството - тихо и умишлено е забравен.

Луис се самоубива в затвора на 33-годишна възраст, докато чака присъда за убийство на млада жена и отвличането на детето й. Малко преди смъртта си той казва на приятелката си за скандалния си опит за убийство на английската кралица.

"По дяволите", казва й той, "По дяволите... не уцелих".


по Guardian